Apie mus rašo

Publikuota: 2022-06-25 12:19
Kategorija:
Šaltinis: infa.lt

Už gyvybę, santuoką ir šeimą kovojančios Lenkijos organizacijos – „Ordo Iuris” kreipimasis į visų šalių žmones

infa.lt
informacinis rėmėjas

„Ordo Iuris” – Lenkijos teisinė organizacija, įsteigusi savo Institutą, o papildomai ir savo Universitetą, kuriame jaunuoliai mokomi dalykų, seniai prarastų Lietuvos mokymo įstaigose. Ši organizacija įsisteigė prieš 8 metus.

Jos pradžia buvo tokia pati, kaip Lietuvos Šeimų Sąjūdžio – buvo persekiojama, šmeižiama, niekinama, nes nuo pat savo įsisteigimo pradžios kovojo už tas vertybes, kurios brangios kiekvienam normaliam žmogui – santuoką tarp vyro ir moters, Šeimą, gyvybę. Pastebėkime – visi šie dalykai mūsų ir pasaulio viešojoje erdvėje pristatomi kaip diskutuotini ir neverti unikalumo.

Šeima gali vadinti bet kas „mylintis vienas kitą”. Abortas – tai tik „išsivalymas”, santuoka apskritai nuvertinta – sekant dabartinėmis tendencijomis – ją bus galima sudaryti ir su akmeniu, jei pavyks įrodyti „abipusę meilę”. Tėvystė, vaikai – juos pasirodo teisiškai „gali” gimdyti ir vienos lyties asmenys, „užsisakę vaiką” iš surogatinės motinos ir išsireikalavę jo „tėvų” pažymos.

Prieš visa tai tarptautinėse institucijose kovoja „Ordo Iuris” – organizacija, su kuria Lietuvos Šeimų Sąjūdis šį mėnesį užmezgė pirmuosius gyvus kontaktus, nuvykęs į Varšuvą. Tie kontaktai bus palaikomi ir plečiami, šią neįkainojamą jau praėjusių tą kelią žmonių patirtį LŠS sieks įgyvendinti ir Lietuvoje – Lenkijoje su tuo problemų jau beveik  nebėra. Plačiau apie LŠS susitikimą su Ordo Iuris…

Savo dabartinį kreipimąsi „Ordo Iuris” pasidalino bendru el-pašto pranešimu – jį gavo daugybė, tame tarp ir Lietuvos Žmonių. O tiems, kurie negavo – skelbiame jį čia:

Mielieji draugai,

Abortų lobistai ir lyčių lygybės ideologai daugelį metų naudojosi tarptautinėmis institucijomis, norėdami primesti tautoms savo radikalius reikalavimus. Siekiant įvesti abortus nėščiosios prašymu, į tarptautinės teisės sistemą bandoma įtraukti terminą „reprodukcinės ir seksualinės teisės“, kuris slepia neegzistuojančią „teisę į abortą“. Norėdami priversti tos pačios lyties asmenų sąjungoms suteikti santuokines privilegijas ir įvaikinimo teises, jie manipuliuoja „šeimos“ ir „santuokos“ sąvokomis. Deja, jiems tai vis geriau pavyksta.

Mūsų akyse vyksta teisės kolonizacija, pasitelkiant ideologiją. Praėjusią savaitę Pasaulio sveikatos organizacija negimusių vaikų nužudymą abortais pavadino „pagrindine sveikatos priežiūros dalimi“. PSO, Europos Tarybos ar Jungtinių Tautų nutarimai (kol kas) nėra įstatymiškai privalomi. Didesnę galią turi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai, kuriuos privalo vykdyti Europos Tarybai priklausančios valstybės.

Tai žino radikalios natūralios socialinės santvarkos rekonstrukcijos, visuotinės teisės daryti abortus, naujo santuokos apibrėžimo ir vulgaraus lytinio švietimo be tėvų sutikimo propagavimo šalininkai. Būtent prieš jų atakas Strasbūro teisme kovoja „Ordo Iuris“ ekspertai.

Abortų aktyvistai EŽTT yra pateikę per tūkstantį skundų, reikalaudami užginčyti ypač reikšmingą Lenkijos Konstitucinio Tribunolo 2020 m. spalio 22 d. sprendimą, patvirtinantį, kad eugeninis abortas prieštarauja Lenkijos Konstitucijai. Skunduose teigiama, kad draudimas atlikti abortą nėščiosios prašymu pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos 3 str. ir 8 str., kurie draudžia kankinimus ir gina teisę į privatumą. Jei Strasbūro teismas palaikys jų pusę, mūsų ilgalaikė kova dėl teisinių garantijų gyvybei užtikrinimo Lenkijoje gali būti pralaimėta, o barbariška negimusių vaikų atrankos praktika gali sugrįžti į šalies gydymo įstaigas.

Kad taip nenutiktų, „Ordo Iuris“ institutas kiekvieno tokio proceso EŽTT atveju pateikia teisines išvadas kaip amicus curiae , nurodydamas, kad joks tarptautinės teisės aktas nenustato „teisės į abortą“, o tarptautinė teisė nedviprasmiškai garantuoja kiekvienam žmogui, nepaisant jo amžiaus ar sveikatos, teisinę gyvybės apsaugą.

EŽTT taip pat nagrinėja LGBT aktyvistų iškeltas bylas, kuriose reikalaujama, kad tos pačios lyties asmenų sąjungoms būtų suteiktos susituokusioms poroms priklausančios privilegijos, įskaitant teisę įvaikinti vaikus. Mūsų teisininkai ėmėsi veiksmų 7 tokiose bylose.

Radikalų skundai yra tik dalis vadinamojo strateginio bylinėjimosi, kuriuo kairieji aktyvistai iš visos Europos, pasinaudodami EŽTT sprendimais, bando priversti Europos šalis pasiduoti revoliuciniams socialiniams projektams. Imamės veiksmų kiekvienoje tokioje byloje. Šiuo metu laukiame sprendimo, leidžiančio mums dalyvauti 8 bylų svarstyme. Dažniausiai esame vienintelė Europos organizacija, dalyvaujanti šiuose precedento neturinčiuose procesuose, pasisakydami už gyvybę, santuoką ir šeimą.

Taip pat reaguojame į dar vieną, ideologinės teisėjų nuostatos padiktuotą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą, verčiantį ES šalis pripažinti gimimo liudijimus, kuriuose tos pačios lyties asmenys nurodomi kaip vaiko tėvaiRengiame išsamią ekspertinę išvadą šiuo klausimu, atkreipdami visuomenės dėmesį į rimtą grėsmę, kurią kelia šis sprendimas. Anksčiau ESTT priėmė panašų sprendimą, įpareigojantį Rumuniją leisti nuolat joje gyventi JAV piliečiui, kuris Belgijoje sudarė tos pačios lyties sąjungą su Rumunijos piliečiu. Šiuo metu byla yra skundžiama EŽTT, kuris jau gavo „Ordo Iuris“ teisinę išvadą.

Vykdydami instituto veiklą Strasbūre užsiimame bylomis, liečiančiomis surogatinę motinystę – modernią prekybos žmonėmis formą, kai tos pačios lyties poros gali užsisakyti ir nusipirkti „išsvajotą vaiką“. Veiksmingai įsikišome į dviejų vyrų iš Izraelio skundą, kurie siekė, kad Lenkijos pilietybė būtų suteikta dvyniams, kuriuos JAV pagimdė surogatinė motina. Kaip amicus curiae pateikėme išvadą, kurioje nurodėme, kad valstybė turi teisę atsisakyti pripažinti užsienyje sudarytos sutarties dėl surogatinės motinystės, prieštaraujančios šalies vidaus teisei, teisines pasekmes. Atsižvelgdami į mūsų argumentus, EŽTT teisėjai skundą atmetė. Mums taip pat pavyko pasiekti norimą rezultatą byloje, kurioje dvi Islandijos pilietės reikalavo, kad jos būtų pripažintos vaiko, kurį JAV pagimdė surogatinė motina, motinomis.

Mums taip pat pavyko laimėti dar 4 EŽTT nagrinėtose bylose, kuriose rėmėme tėvus, kuriems Norvegijos pareigūnai atėmė vaikus ir žymiai apribojo bendravimą su jais. Savo išvadoje nurodėme, kad „Barnevernet“ veiksmai pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos 8 str., garantuojantį kiekvienam teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Strasbūro teismas sutiko su mūsų argumentais ir nusprendė, kad Norvegija pažeidė Konvenciją.

„Ordo Iuris“ pateikė teisinę nuomonę byloje, kurioje keturi Airijos kairiųjų pažiūrų politikai ir viena ateistų aktyvistė teigė, kad Airijos prezidento ir Valstybės Tarybos narių priesaikos, kuriose minimas Dievas, pažeidžia jų sąžinės ir religijos laisvę. Ir šiuo atveju EŽTT skundą atmetė.

Tribunolo teisėjai taip pat pritarė mūsų nuomonei dėl Rumunijos LGBT aktyvistų, teigiančių, kad LGBT politinio judėjimo reikalavimams prieštaraujančių lozungų skandavimas yra kankinimo forma.

Visi šie pasiekimai įrodo, kad rėmėjų, suprantančių, kokios išlaidos būtinos tokiems veiksmams, dėka galime sustabdyti kairiųjų radikalų ideologinį puolimą tarptautiniuose tribunoluose, kuriuo siekiama primesti radikalių kairiųjų grupių reikalavimus, prieštaraujančius šalies piliečių valiai.

Jei šie klausimai Jums taip pat svarbūs, galite paremti LŠS, paspaudę nuorodą: Paramos nuoroda

Norėdami užsiprenumeruoti „Ordo Iuris” naujienlaiškį (lietuvių kalba), spustelėkite nuorodą: Naujienlaiškis

Taip pat skaitykite

Translate »