Apie mus rašo

Publikuota: 2021-12-15 12:01
Kategorija:
Šaltinis:

Brolio Pauliaus Vaineikio interviu ir palinkėjimai Lietuvos Šeimų Sąjūdžio protesto dalyviams ir Lietuvos žmonėms

Paulius Vaineikis
Administratorius
infa.lt

Gruodžio 13 dieną pas protestuojančius prie Seimo Lietuvos Šeimų Sąjūdžio dalyvius buvo atvykęs garsus Kretingos dvasininkas, brolis Paulius Vaineikis su savo palaikymo grupe.

Nepriklausomybės aikštėje išsidėlioję savo kuklią garso aparatūrą, kurios pajėgumų, vienok, pilnai pakako tam, kad tai, kas buvo skelbiama girdėtų visi kas klausė – grupės žmonės išskleidė savo atsineštas vėliavas, iškėlė paprastą medinį kryžių, pagamintą iš dviejų surištų medžio šakų ir sustojo pusračiu aplink brolį Paulių.

Brolis Paulius pasiėmė į rankas gitarą (jis puikiai groja) ir atliko puikią Viešpatį šlovinančią dainą, po jos pasakė kalbą, kurioje prašė Dievo malonės Lietuvai, neišskiriant (net atskirai paminėdamas) Vyriausybės, Seimo narių, seksualinių mažumų ir kt.

Visas renginys užtruko apie 40 minučių (jį visą galima pamatyti čia: Nuoroda), bet dalyvavusiems ir klausiusiems tikrai nepabodo – pakaitomis su dainomis buvo išsakomi palinkėjimai Lietuvai, atsigręžiama į istorinius įvykius ir apimamos visos aktualios šiai dienai temos.

Po renginio vyko atvykusios Kretingos grupės eitynės aplink Seimą – buvo einami septyni ratai su maldomis, prašant Viešpatį apšviesti ten esančių nusidėjėlių sielas bei protus, po ko brolis Paulius davė trumpą interviu infa.lt, kurio pabaigoje išreiškė tvirtą palaikymą Lietuvos Šeimų Sąjūdžiui ir jo vykdomai veiklai, o vėliau, grįžus į protesto palapinę išsakė savo palaiminimą visiems susirinkusiems (video žemiau).

Brolio Pauliaus palaiminimas LŠS neterminuotos protesto akcijos dalyviams

Taip pat skaitykite

Translate »