Apie mus rašo

Publikuota: 2021-07-03 08:50
Kategorija: Visuomenė
Šaltinis: infa.lt

„Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ rengia eitynes ir mitingą prie Seimo

Administratorius
infa.lt

„Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ rugsėjo 10 dieną rengia eitynes Vilniaus Gedimino prospektu ir mitingą prie Seimo.

Visi reikalingi leidimai su Vilniaus savivaldybe jau suderinti.

Šį kartą savivaldybės administracija nedarė jokių kliūčių, jai jau neberūpėjo jokie epidemiologiniai klausimai, kaip, kad vyko dėl birželio 15-17 dienos protestų prie Seimo,Vyriausybės ir prezidentūros, atveju.

Nebuvo jokių bandymų ir net užuominų sukliudyti būsimą Lietuvos protesto akciją, kas, žinoma, kelia tam tikrų klausimų. O gal vienos dienos protestų forma jų tiesiog negąsdina, nes neiššaukia didelio rezonanso užsienyje?

Neiššaukė jokio prieštaravimo ir tai, kad buvo pareikštas dalyvaujančių žmonių skaičius pradedant nuo 7000 gan siauroje zonoje prie Centrinės Respublikinės bibliotekos.

Bet tai bus rugsėjo 10 dieną, o dar iki tol, apie rugpjūčio vidurį „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ rengia suvažiavimą, kurio metu planuojama priimti daug naujų narių ir patvirtinti veiklos planus bei judėjimo gaires.

Šiuo metu „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ rengia būsimų Lietuvos seimelių vizijos įgyvendinimo apmatus, konstruoja būsimų ir esamų organizacijos koordinatorių veiklos struktūrą, ir, žinoma, kviečia piliečius jungtis prie „Lietuvos Šeimų Sąjūdžio“ iškart po to, kai bus baigtos juridinio asmens įteisinimo procedūros.

Šiai dienai „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ yra vienintelė Lietuvoje ryžtingai veikianti organizacija, atvirai deklaravusi savo tikslus, jų įgyvendinimo siekimo būdus ir turinti didelį Lietuvos žmonių palaikymą bei pasitikėjimą, kurių tikrai nežada apvilti, nes siekiai yra visų bendri – tai Šeimos suverenitetas, pasirinkimo laisvė, žodžio laisvė, tikėjimo laisvė, kurie reiškia, kad visuomenei valdžia negali nurodyti kaip jai gyventi, kaip auklėti ir auginti savo vaikus, kaip gydyti ir mokyti.

Tai taip pat reiškia, kad valdžia negali veikti prieš savo visuomenės valią, priimdama vienašališkus sprendimus įtraukiančius Lietuvą į tarptautinių sutarčių galiojimo lauką arba priimdama įstatymus, kurie kenkia Šeimos, kaip instituto gyvavimui, griauna įprastą visuomenės gyvenimo sanklodą, per amžius susiformavusias tradicijas, kalbą, kultūrą, iškraipo istoriją.

Todėl „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ su meilė ir šypsena sako savo politiniams oponentams – arba jūs dirbate mums – šiai visuomenei, arba traukiatės, kaip neturintys kompetencijos suvokti užduočių ir dėl to negalintys atlikti šio darbo. Mes pastatysime tuos, kurie sugebės tai padaryti.

Tad rugsėjo 10 dieną, 10.30 valandą, būgnų griaudėjimas pakvies Lietuvą į naują žygį. Žygį už teisingesnę valstybę, kurios per 30 metų taip ir nesugebėjo sukurti visi valdę Seimai ir juose dirbę politikai.

Mes žygiuosime kviesdami prisijungti visus tuos, kurie iki šiol dar negirdėjo apie „Lietuvos Šeimų Sąjūdį“ tik todėl, kad save vadinančios žiniasklaida priemonės iki šiol nesugebėjo pateikti nešališkos informacijos apie šios visuomeninės organizacijos tikslus ir siekius.

Atėję prie Seimo mes surengsime mitingą, truksiantį kelias valandas, kurio metu priminsime tą dieną susirinkusiam į rudeninę sesiją Seimui, jog LIETUVA dar gyva, mirti nesiruošia ir pasiryžusi kovoti už savo prigimtines teises nesitraukdama nė žingsnio.

Ruoškimės, mums reikės ryžto, atkaklumo, meilės, humoro ir, žinoma – vienybės. Beveik viską iš to, kas išvardinta mes jau turime.

Rugpjūčio viduryje „Lietuvos Šeimų Sąjūdžio“ suvažiavimas ir po mėnesio, rugsėjo 10 dieną – nauja pradžia į kurią „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ dar pakvies Lietuvą ne kartą ir primins apie laukiančias akcijas.

Kad žvelgdami į netolimą ateitį, kai mūsų vaikai ar anūkai paklaus mūsų:

„o ką tu tėte, mama, seneli, darei tuo metu, kai Lietuva kovėsi už Šeimą žūtbūtiniame mūšyje su tamsa?” – drąsiai žiūrėdami jiems į akis galėtume atsakyti:

„buvau pirmosiose eilėse. Atidaviau tam tikslui viską, ką turėjau ir ką galėjau, todėl tu, mažyli, visada, kai tik prireiks, galėsi pasisemti jėgų praeityje – ten, kur kovėsi ir skynė pergales tavo tėvai, seneliai, proseneliai. Jie visada tave palaikys siekiant teisingų tikslų. Tu, vaikeli, turi kuo didžiuotis – tavo tėvai nepasidarė gėdos – jie padarė viską taip, kaip reikėjo ir kiek leido jų jėgos. Jie nepasidavė net tada, kai buvo pasidavusi beveik visa Europa”.

– iš kartos į kartą. Petys į petį.

„Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…”

Taip pat skaitykite

Translate »