Apie mus rašo

Publikuota: 2021-10-28 18:37
Kategorija:
Šaltinis: infa.lt

LŠS ir visa Lietuva laimėjo eilinę bylą prieš R.Šimašiaus savivaldybę, šįkart dėl neteisėto rugsėjo 10 mitingo uždraudimo

Administratorius
infa.lt

Šiandien, Vilniaus Apygardos Administracinis teismas paskelbė savo nutartį dėl Remigijaus Šimašiaus vadovaujamos Vilniaus savivaldybės nutarimo uždrausti rugsėjo 10 d. demonstraciją Gedimino prospektu ir protesto mitingą prie Seimo.

Teismas įvardijo aiškiai, kad visi Vilniaus savivaldybės atstovų, Policijos departamento ir VSD pateikti argumentai, esą pagrindžiantys minėto mitingo uždraudimą – tėra hipotetinės grėsmės ir laikini nepatogumai kažkurioms įstaigoms, kurie negali tapti pagrindu uždrausti, o juo labiau atšaukti jau suderintą mitingo datą, vietą ir pobūdį.

Teismas pažymėjo, kad nei Savivaldybė, nei policijos ar VSD institucijos nepateikė jokių konkrečių įrodymų, pagrindžiančių jų prielaidas apie, galimai kilsiančius nepatogumus, riaušių tikimybę ar to, kad prie Seimo esą netilps susirinkę žmonės.

Citata iš teismo sprendimo:

„13.3. Nei atsakovė, nei Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, nei VSD nepateikė objektyvių, tam tikrais faktais, skaičiavimais, specialistų tyrimais ir panašiomis priemonėmis gautų realią grėsmę visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai pagrindžiančių duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad būtų neįmanoma užtikrinti visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos, o iš esmės vadovavosi abstrakčiais argumentais, prielaidomis, samprotavimais, t. y. subjektyvaus pobūdžio vertinimais. Teismo vertinimu, pateiktos faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad policijos pareigūnai negalėjo užtikrinti visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos.”

Teismas pabrėžia:

„13.4. Atsakovė nurodo, kad Pareiškėjas vengia pareigos užtikrinti tvarką Mitingo metu. Iš suderinimo posėdžio garso įrašo matyti, kad Pareiškėjas nurodė, kad numatė priemones, kurios valdytų galimų provokacijų ir pažeidimų riziką: numatė savanorius, kurie sektoriuose prižiūrėtų tvarką, saugotųsi nuo provokacijų ir bendradarbiautų su policija, siūlė pasitelkti saugos tarnybą, kad padėtų prižiūrėti tvarką, aptarė kaip išskirti provokatorius ir išvengti anksčiau (2021-08-10 mitinge) padarytų klaidų. Taigi laikytina, kad Pareiškėjas konstruktyviai siekė suderinti Mitingo eigą ir užtikrinti, kad nekiltų grėsmė valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, taigi jam tenkančių organizatoriaus pareigų nevengė.”

Teismas konstatavo, kad R.Šimašiaus valdomos Vilniaus savivaldybės sprendimas uždrausti suderintą mitingą buvo grindžiamas vien abstrakčiais argumentais, prielaidomis, samprotavimais, t. y. subjektyvaus pobūdžio vertinimais. Tuo nepagrįstai buvo apribota Konstitucijoje (36 straipsnyje) įtvirtinta susirinkimų laisvė, taip pat pažeisti Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinti principai: 3 straipsnio 4 punkte (įstatymo viršenybės), 5 punkte (išsamumo), 8 (nepiktnaudžiavimo valdžia), 9 punkte (objektyvumo), 10 punkte (proporcingumo). Todėl Įsakymas naikintinas kaip neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštaraujantis aukštesnės teisinės galios aktams.

Teismas atmetė Remigijaus Šimašiaus valdomos Vilniaus savivaldybės prašymą bylą nutraukti, nes nėra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnyje nustatytų bylos nutraukimo pagrindų. Sprendimas sukėlė pareiškėjui teisines pasekmes – panaikinus Įsakymą, kuriuo buvo suderinta susirinkimo vieta, buvo apribota susirinkimų laisvė.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nusprendžia n u s p r e n d ž i a :

pareiškėjo Raimondo Grinevičiaus skundą tenkinti visiškai.

Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui

Reikėtų priminti, kad tai jau antroji Remigijaus Šimašiaus valdomos Vilniaus savivaldybės pralaimėta byla tokiu pačiu klausimu – pirmą kartą ji NETEISĖTAI uždraudė birželio 15-16-17 dienos mitingą prie seimo. Dabar gi, teismas pažymėjo, kad Vilniaus Savivaldybė piktnaudžiavo valdžia – Laisvės partijos vice-pirmininko (r.Šimašiaus) valdoma savivaldybės neteisėti sprendimai tampa recidyvu, ribojant Susirinkimų laisvę. Į tą reikėtų atkreipti dėmesį, kaip šios partijos vadovybei, taip ir jos rinkėjams.

Reziumuojant – šiandien laimėjo visa Lietuva, visi tie žmonės, kurie dėl tokių neteisėtų Vilniaus savivaldybės administracijos sprendimų, laiku negavo informacijos apie organizuojamą mitingą, negalėjo į jį atvykti, negalėjo laisvai žygiuoti demonstracijoje ir išreikšti savo pozicijos prie prie Seimo.

Lietuvos Šeimų Sąjūdis visada gins teisėtumą šioje valstybėje, pasirinkimo laisvę ir Lietuvos Konstitucijoje apibrėžtas žmonių teises ir laisves.

Taip pat skaitykite

Translate »