Apie mus rašo

Publikuota: 2021-04-01 05:28
Kategorija: Renginiai
Šaltinis: Facebook

Kvietimas į „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021” protesto žygį, įvyksiantį 2021 gegužės 15 dieną

Jarūnė Rimavičė
Administratorius
Jarūnė Rimavičė

Gegužės 15 d. yra Tarptautinė Šeimos diena ir šią dieną mūsų šeima dalyvaus „Didžiajame Šeimos gynimo marše“, nes norime taikiai, bet aiškiai ir TVIRTAI išreikšti savo poziciją. DABAR yra Lietuvos apsisprendimo metas, kuria kryptimi ji suks ir kokią ateitį ji kurs ateities kartoms.

Šiandien Lietuvoje siekiama pakeisti ŠEIMOS sampratą, prilyginant vienalytes poras vyro ir moters šeimai. Šiandien Lietuvoje siekiama pakeisti lyčių sampratą ir įteisinti naują sąvoką, tokią kaip „lytinė tapatybė“, kuri reikštų, kad žmogus pats gali pasirinkti lytį, nepriklausomai nuo savo biologinės lyties ir visuomenė privalėtų tai visuotinai pripažinti.

Šiandien siekiama įteisinti lyties keitimą, tame tarpe numatyti tokias galimybes nepilnamečiams vaikams. Šiandien siekiama nuo mažens vaikus mokyti apie saugius ir malonius lytinius santykius bei pasakoti jiems apie įvairias šeimų formas. Šiandien siekiama įteisinti baudas ir persekiojimą tiems, kurie nesutinka vadovautis naujai diegiama šeimos ir lyčių samprata.

Visa tai siekiama įteisinti prisidengiant „žmogaus teisėmis“ ar „žmonių lygybe“, tačiau per mažai kalbama apie šių planų pasekmes VISAI VISUOMENEI, kurios AIŠKIAI matosi tosJarue šalyse iš kurių pučia šie „permainų vėjai“.

Tose pažangiose šalyse vyrai, kurie laiko save moterimis, naikina moterų sportą, mušdami visus moterų pasiektus rekordus (https://bit.ly/3uRyPuZ ); tose šalyse kūdikis legaliai auga trijų vyrų šeimoje, kurie visi įrašyti vaiko gimimo liudijime, tačiau jame nėra mamos (https://bit.ly/2OaBPSK ); tose šalyse vyksta surogatinės motinystės konferencijos gėjų poroms, pavadinimu „Vyrai, susilaukiantys kūdikių“, kuriose vyrų poros per agentūras ieško surogatinių motinų ir yra apmokomos kaip susitvarkyti tėvystės dokumentus (https://bit.ly/3u5R4vt ); tose šalyse sparčiai auga vaikų, siekiančių pasikeisti savo lytį skaičius (https://bit.ly/3bfnEoe );

tose šalyse vaikams nuo 10,5 metų leidžiama skirti brendimo blokatorius, o nuo 16 metų hormonus siekiant pasikeisti lytį (https://reut.rs/2PjriER ); tose šalyse iš tėvų paimamas 15-metis vaikas, nes tėvai nesutinka su jo lyties keitimu (https://bit.ly/3bSiLjJ ); tose šalyse tėvas viešai vadindamas savo paauglę dukrą, kuri siekia tapti berniuku, įvardžiu „ji“ areštuojamas (https://bit.ly/3u7Dnw5 ); tose šalyse poligaminėje 3-jų asmenų šeimoje auginami vaikai, kuriems nuo gimimo nepriskiriama lytis ir jie ją patys turi „išsiaiškinti“ (https://bit.ly/3b2Ll2H );

tose šalyse įteisinama lyčiai neutrali / lyčiai įtrauki kalba ir mamos terminas keičiamas į „besilaukiantis tėvas“ ar „gimdantis žmogus“, tėčio į „negimdantis tėvas“, „mamos pienas“ į „žmogaus pienas“ (https://bit.ly/31x5Pv4 ) ir t.t.; tų šalių ligoninėse, mokyklose, universitetuose išleidžiami kalbos vadovai, kuriuose skatinama nebevartoti tokių terminių kaip mama ir tėtis, berniukas, mergaitė (https://bit.ly/3m4KOkM ); tose šalyse vaikai pradeda bijoti įvardinti berniukus ir mergaites, kad jų neįžeistų (https://bit.ly/303lZeN );

tose šalyse yra teisiami ir persekiojami kunigai, politikai ar kiti žmonės, už tai, kad cituoja Šventąjį raštą ar įvardina homoseksualius santykius kaip nuodėmę pagal krikščioniškąjį tikėjimą (https://bit.ly/3uLROXG ) (https://bit.ly/3wfH44z); tose šalyse teisiamas konditeris, už tai kad atsisako pagaminti tortą vienalyčių porų santuokos ar lyties keitimo operacijos šventei, nors tai prieštarauja jo įsitikinimams (https://bit.ly/31u8JAI).

Mano nuomone tai JOKIU BŪDU NE progresas, o ryški visuomenės vertybinė, moralinė ir socialinė DEGRADACIJA. Tai beribės tolerancijos sukeltos pasekmės. Manau, kad ilgu laikotarpiu, tokių tautų išnykimas yra neišvengiamas ir jas pakeis tos tautos, kurios aiškiai GINA, SAUGO ir puoselėja tradicinę vyro ir moters ŠEIMĄ. Noriu, kad Lietuva būtų tarp jų.

Ar žinojote, kad 2017 m. buvo priimtas „LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMAS“ (https://bit.ly/31vZqQN )? Štai kas rašoma jo preambulėje:
„Lietuvos Respublikos Seimas, pripažindamas, kad šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir moters apsisprendimas prisiimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas, taip pat giminystės ryšys tarp artimųjų giminaičių; pripažindamas, kad šeimos narius siejančios teisės ir pareigos yra prigimtinės; pritardamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatai, kad vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą;

gerbdamas ir vadovaudamasis konstitucine nuostata, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas; pabrėždamas, kad vyro ir moters papildomumas yra šeimos, kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinkos, kūrimo pagrindas; vertindamas ir gerbdamas piliečių apsisprendimą kurti šeimą arba rinktis kitokį gyvenimo būdą; siekdamas įgyvendinti konstitucinę nuostatą dėl motinystės, tėvystės ir vaikystės visokeriopos apsaugos, priima šį įstatymą“

Taip pat cituoju „LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMĄ“ (https://bit.ly/3rAKrjg) :
„Valstybė privalo užtikrinti lietuvių tautos ilgalaikių gyvybinių interesų apsaugą saugodama Lietuvos teritorijos vientisumą, kalbą, etninę kultūrą, kultūros savitumą ir papročius, kultūros paveldą ir puoselėdama tradicinę šeimą.”

Taigi, šiuose įstatymuose VISKAS yra aiškiai surašyta – „šeimos pagrindas yra vyro ir moters apsisprendimas prisiimti šeimai būdingas pareigas“, „vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje“, „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“, „vyro ir moters papildomumas yra šeimos, kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinkos, kūrimo pagrindas“, „valstybė privalo užtikrinti lietuvių tautos ilgalaikių gyvybinių interesų apsaugą puoselėdama tradicinę šeimą“.

Tai turėtų būti savaime suprantama ir valstybė bei visos valstybinės institucijos turėtų SAUGOTI ir GINTI vyro ir moters šeimą, investuoti į jos stiprinimą ir puoselėjimą. Tačiau šiandien, deja, taip nėra, šiandien valdžioje esančios jėgos siekia tą visiems laikams pakeisti.

Gerbiu kiekvieno žmogaus teisę būti savimi, mylėti ką jis nori ir gyventi su kuo jis nori. Nuoširdžiai gaila, kad šiuo metu vis dar yra atvirai demonstruojama neapykanta LGBT+ bendruomenės atžvilgiu ir norėčiau, kad kaip visuomenė taptume labiau priimanti kitą žmogų tokį, koks jis yra. Tačiau NEPRITARIU, kad dėl to, jog LGBT+ bendruomenė jaustųsi labiau priimta, būtų keičiamos visuotinai priimtos, prigimtinės lyčių bei šeimos sampratos ir tai būtų integruojama į vaikų ugdymą nuo ankstyvo amžiaus.

Iš užsienio šalių, kurios jau tai yra įgyvendinusios savo teisinėje sistemoje bei socialinėje srityje, aiškiai matau, kokias PRAŽŪTINGAS pasekmes ilgu laikotarpiu tai turi VISAI tautai ir šaliai, todėl manau, kad VISA TAUTA turi GINTI esamą tvarką ir LGBT+ bendruomenė turi taikytis prie daugumos, o NE atvirkščiai.

Kai sakoma, kad vienalyčių porų įteisinimas (o iš tiesų siekis sulyginti jas su vyro ir moters šeima) nekelia grėsmės tradicinei šeimai ir visuomenei, man tai skamba kaip paprasta manipuliacija arba visiškas nesupratimas kas yra tradicinė šeima ir kokią REIKŠMĘ jos puoselėjimas ir įtvirtinimas valstybinėje šeimos politikoje turi visuomenės ir valstybės pamatui. Ir jei kažkas to nesupranta ar nenori suprasti, tai tik reiškia, kad tie, kurie SUPRANTA, turi aiškiai ir TVIRTAI išreikšti savo poziciją ir daryti VISKĄ, kas yra jų galioje, kad APGINTI lyčių ir šeimos sampratą valstybiniu lygiu.

Kiekvieno iš mūsų dalyvavimas yra LABAI SVARBUS, nes ŠIANDIEN sprendžiasi ATEITIS. Jei jums rūpi prigimtinė šeimos ir lyčių samprata bei vaikų ir ateinančių kartų ateitis, nebeužtenka tylėti, nes TYLA reiškia PRITARIMĄ. Jei jūs nepritariate tam, kas vyksta – DABAR yra tas laikas, kai reikia ateiti TAIKIAI, bet TVIRTAI išreikšti savo POZICIJĄ ir nubrėžti griežtas RIBAS.

Gegužės 15 d., Tarptautinę Šeimų dieną – stokime petys petin, vyrai ir moterys, kaip MŪRAS už tai, kas svarbu, už tai, kas amžina, už tai, kas šventa!

Neabejoju, kad „Didysis Šeimos gynimo maršas“ yra tik pradžia. Jei valdžios atstovai išdrįs nepaklusti Tautos daugumos valiai, neabejoju, kad bus daromas referendumas ir organizuojamos kitos pilietinio nepaklusnumo priemonės, siekiant apginti tai, kas yra juoda ant balto parašyta LR Konstitucijoje:
„38 straipsnis

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.“

Mano šeima ten bus, kas taip pat planuoja gyvai ar bent mintimis dalyvauti, rašykite komentaruose „+”, pridėkite komentaruose draugus, kuriuos norite pakviesti ir dalinkitės!

Marše nuo šiol atsiranda „Šeimų Sąjūdis” svetainės logotipas, kaip papildomas protesto žygio simbolis (matote nuotraukoje viršuje).Oficialūs protesto žygio rėmėjai: Respublika.lt, infa.lt. minfo.lt, KarstasKomentaras.lt. KaunoForumas.com, Knygnešys (youtube kanalas).

Taip pat skaitykite

Translate »