Naujiena

Publikuota: 2023-05-26 10:37
Kategorija:

Tarptautinė konferencija – „Ginant prigimtines teises” – Deklaracija

Administratorius
seimusajudis.lt

Aukščiau 👆 pabaigos nuotrauka, kurioje ne visi dalyviai – kai kurie jau išvyko po pirmosios konferencijos dienos. Nėra Vengrijos atstovų.

Antra dalis – gegužės 21 diena

Gegužės 20-21 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Šeimų Sąjūdžio organizuota tarptautinė konferencija „Išsaugokime prigimtines teises”, kurioje dalyvavo Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Škotijos, JAV ir kt. šalių atstovai. Pažiūrėti ir susipažinti su joje išsakytomis mintimis galite čia: 1 dalis lietuvių-anglų kalbomis (gegužės 20 d, pradžioje vyksta techniniai nesklandumai su vertimu), ir 2 dalis (lietuvių-anglų kalbomis)

Konferencijos tematika apėmė siaurėjančias šeimos teises auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, LGBT ideologijos plėtros finansavimo, žodžio laisvės mažėjimo, propagandos ir melo srautų didėjimo žiniasklaidoje, nacionalinių valstybių teisių pačioms spręsti savo vidaus klausimus mažėjimo klausimus ir daug kitų susijusių su tuo sričių.

Klausimai, apimti konferencijos tematikos, rūpi visose pasaulio šalyse beveik vienodai, nuo Europos iki JAV. Jie yra bendri civilizacijos išlikimo kontekste, kuri pirmiausiai laikosi prigimtinės šeimos pagrindu galiojančių vertybių ir nuostatų dėka.

Nes net ir tie, kurie šiandien stoja prieš prigimtinės šeimos vertybes, reikalaudami išplėsti šeimos sampratą ir įstatymų taikymą vienos lyties asmenų „šeimų” atžvilgiu – patys yra atsiradę pasaulyje būtent prigimtinės šeimos dėka, tačiau vėliau, dėl valdžios, politinės galios, pinigų ar kitų privilegijų, stoję į priešingą barikadų pusę.

Konferencijos metu buvo pateikti tyrimų duomenys, skaičiai ir išvados, lyginant prigimtinėse šeimose gimusių ir vienos lyties „šeimose” augintų vaikų vystymąsi ir toliau, jau esant suaugusiais, jų jų psichofiziologines būsenas. Pranešėjai teigė, jog tai oficialūs tyrimų skaičiai.

Pačią konferenciją vedė profesorė Rasa Čepaitienė, puikiai susidorojusi su šia sudėtinga užduotimi. Renginio pradžioje buvo kilę tam tikrų techninių nesklandumų su vertėjų transliacija, su kuriais teko organizatoriams ir transliuotojams teko tvarkytis jau eigoje.

Iš Lietuvos pusės pasisakė prof. Rasa Čepaitienė, dr. Andrius Švarplys, LŠS tarybos narys Algimantas Rusteika, LŠS tarybos narys Tomas Senūta, ir baigiamąjį žodį tarė Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pirmininkas Raimondas Grinevičius.

Prieš konferencijos uždarymą buvo perskaityta baigiamoji LŠS parengta deklaracija anglų ir lietuvių kalbomis, kurią pasirašė visų dalyvavusių šalių atstovai.

Lietuvos Šeimų Sąjūdis

„Lietuvos Šeimų Sąjūdžio” konferencijos – „Ginant prigimtines teises – išsaugokime Europą kartu”

DEKLARACIJA

Pastaraisiais metais ypatingai suintensyvėjo politinės tendencijos, kurios iš esmės siejasi su didėjančia globalizmo galia ir leftistinio pobūdžio genderistine ideologija.

Socialiai toksiška ir politiškai antivalstybinė genderistinė ideologija, vykdoma tokių institucijų kaip Europos Teisingumo Teismas, Europos Parlamentas ir Europos Komisija, įvairių tarptautinių konvencijų (kaip Stambulo konvencija), pramogų industrijų (kaip Holivudas), daugybės tarptautinių megakorporacijų ir didžiausių žinių bei socialinių medijų, suformavo beprecedenčio masto išpuolį prieš šeimą, prigimtines tėvų ir vaikų teises.

Tokia politinė kryptis jau kelia realią grėsmę konstitucinei piliečių ir demokratinių tautų laisvei.

Šios konferencijos organizatoriai ir dalyviai pareiškia:

1. Šeima ir santuoka kyla tik iš dviejų prigimtinių lyčių. Seksualinės tapatybės ir jų pagrindu formuojamos socialinės gyvenimo formos ar individualios saviraiškos praktikos negali būti prilygintos prigimtinėms konstitucinėms žmogaus teisėms.

2. Vaiko teisių politikoje turi būti laikomasi dviejų prigimtinių lyčių principo. Pagrindinis šeimos politikos tikslas – užtikrinti, kad vaiką augintų mama ir tėtis. Hormoninis ir chirurginis vaiko lyties keitimas, paremtas tiktai tėvų ar vaiko saviraiška, yra nusikalstamas.

3. Turi būti garantuotos konstitucinės tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Valstybės politika turi stiprinti šeimą, prigimtinius tėvų ir vaikų santykius, o ne propaguoti tokias „vaiko teises“, kurios leidžia valstybės institucijoms lengvai ardyti šeimas, prisidengiant „geriausiu vaiko interesu“.

4. Prigimtinės lyties bei šeimos sampratų cenzūra yra nusikalstama. Genderistinei ideologijai turi būti neleidžiama išstumti konstitucinės teisės į žodžio, minties ir religinių įsitikinimų laisvę.

5. Vaikų genderistinė seksualizacija švietimo sistemoje yra neleistina. Valstybinės švietimo programos turi būti paremtos dviejų prigimtinių lyčių samprata. Seksualinių tapatybių propagavimas švietimo įstaigose turi būti draudžiamas.

6. Jokie tarptautinių institucijų sprendimai lyties, šeimos, tėvų-vaikų teisių, švietimo srityse negali būti viršesni už demokratinių valstybių konstitucines vertybes, kurios gina prigimtines lyties ir šeimos sampratas.

7. Genderizmo ideologija, siekianti pakeisti prigimtinės lyties sampratą į socialiai sukonstruotą „lytinę tapatybę“ yra melaginga, vedanti visuomenes ir valstybes į destrukciją. Tam turi būti priešinamasi visose valstybės srityse: teisėje, politikoje, švietimo sistemoje, viešojoje erdvėje.

8. Šiam pavojui, keliančiam realią grėsmę šeimų gerovei, Europos tautų kultūrai ir valstybių ateičiai, įveikti būtina laikinai atsisakyti natūralių politinių ar socialinių interesų skirtumų ir sutelkti bendram darbui visas visuomenės ir politines jėgas, religines ir šeimų organizacijas, piliečių bendruomenes tiek kiekvienoje Europos valstybėje, tiek tarptautiniu mastu.

Vilnius, 2023 m. gegužės 21 d.

Pasirašo:

Asociacijos “Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ pirmininkas, Lietuva
Raimondas Grinevičius

Tarptautinės Teisės Centro direktorė, Ordo Iuris, Lenkija
Weronika Przebierała

Socialinis ir politikos mokslininkas, Lietuva
Dr. Andrius Švarplys

Pagrindinių Teisių Centro koordinatorė tarptautiniams reikalams, Vengrija
Anna Lakó

Amerikos Katalikų Universiteto sociologijos docentas, vyresnysis Ruth Universiteto mokslinis bendradarbis, Katalikų Visuomeninių Mokslų Mokslininkų Draugijos valdybos narys, Jungtinės Amerikos Valstijos
t. Dr. D. Paul Sullins

Škotijos Šeimų Partija, Santuokos, Sekso ir Kultūros grupės vadovė, Jungtinė Karalystė
Diane Horsley, MSc. PGCE. RN. RM. RHV

Asociacijos “Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ Tarybos narys, Atstovas komunikacijai, Lietuva
Algimantas Rusteika

Aljanso Šeimai teisės analitikas, Čekijos Respublika
Mikuláš Tomáš Misterka

Vykdantysis Ladislav Hanus Instituto direktorius ir Konservatorių Viršūnių Susitikimo organizatorius, Slovakija
Marek Novák

Tiesioginė konferencijos transliacija (Anglų ir lietuvių kalbomis) vyko „Lietuvos Šeimų Sąjūdis” ir „infaLTV” kanaluose YouTube platformoje. Sekite jas.

Taip pat skaitykite

Translate »