Naujiena

Publikuota: 2022-05-29 16:55
Kategorija:

Lietuvos šeimų sąjūdis. Dėl antikonstitucinio „civilinės sąjungos” įstatymo

Administratorius
seimusajudis.lt

Lietuvos teritoriją laikinai administruojančios grupuotės gegužės 26 d. Seime prastūmė pateikimo stadijoje vadinamąjį „civilinės sąjungos” įstatymą, pažeidžiantį Tautos referendumu priimtą Konstituciją. Šis antivalstybinis ir antikonstitucinis veiksmas atliktas bailiai ir klastingai, nepaskelbus projekto visuomenei ir viešai neišdiskutavus įstatymo nuostatų, iš vakaro slapta įtraukus svarstymą į Seimo darbotvarkę.

Veidmainiškai valdžios atstovų teigiamas ir provaldiškos propagandos skleidžiamas melas, kad šiuo įstatymu bandoma užtikrinti kartu gyvenančių asmenų teisėtus interesus, nors Bendrojo gyvenimo įstatymo ir kitų iniciatyvų, kuriomis šie klausimai būtų iš esmės sprendžiami civiliniais įstatymais, net nesvarstoma. „Civilinės sąjungos” įstatymu faktiškai būtų įtvirtintos vienalytės šeimos, o jų santuokos ir galimybė įsivaikinti būtų greitai įteisintos Europos Sąjungos teisės procedūromis, be jokių Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir piliečių sprendimų.

Neabejojame, kad šis įstatymas, jeigu ir būtų priimtas, bus atšauktas pačiame pirmajame būsimojo Seimo posėdyje, nes tokios nuostatos nepriimtinos didžiajai daugumai Lietuvos Respublikos piliečių ir vykdomos prieš jų valią. Tačiau dabar, vykstančio karo akivaizdoje totalus visuomenės supriešinimas, panieka žmonių lūkesčiams ir jų interesų ignoravimas yra ne tik antikonstitucinis, bet ir kelia realią grėsmę valstybės saugumui ir ateičiai.

Lietuvos šeimų sąjūdis:

I. Iki balsavimo dėl šio įstatymo priėmimo:

1. Ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą daugiau nebedelsti ir atvirai, nedviprasmiškai pareikšti visuomenei savo poziciją šiuo klausimu.

2. Kviečia Lietuvos vyskupų konferenciją viešai patvirtinti nuostatas, kurios buvo išreikštos Šiluvos deklaracijoje ir atvirai bei nedviprasmiškai pareikšti tikinčiųjų bendruomenei savo poziciją šiuo klausimu.

3. Kreipiasi į visas Lietuvoje veikiančias krikščioniškąsias konfesijas ir kitas religines bendruomenes, politines partijas ir organizacijas viešai ir nedviprasmiškai pareikšti savo poziciją šiuo klausimu.

4. Pradeda ilgalaikę, visuotinę antiagitacinę kampaniją prieš šį įstatymą inicijavusias ir patvirtinusias politines jėgas, kurioje dalyvauti kviečia visas prigimtinę šeimą palaikančias organizacijas ir piliečius. Nei viena iš tų partijų, nei vienas iš šių Seimo narių nebeturi patekti į būsimąjį Seimą.

5. Dar kartą ragina visas visuomenės jėgas ir piliečius, neabejingus Lietuvos ir savo šeimų likimui, asmeniškai kreiptis į savo išrinktus Seimo narius su reikalavimu nepažeisti Tautos referendumu priimtos Konstitucijos.

II. Tuo atveju, jei antikonstitucinis „civilinės sąjungos” įstatymas būtų priimtas:

1. Ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą įstatymo nepasirašyti ir kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar šis įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sustabdant jo galiojimą iki bus gautas Konstitucinio teismo sprendimas.

2. Ragina Seimo narius jau dabar sudaryti 28 Seimo narių iniciatyvinę grupę ir parengti kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl išaiškinimo, ar „civilinės sąjungos” įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir tuo atveju, jei šis įstatymas būtų priimtas – nedelsiant kreipimąsi pateikti Konstituciniam teismui.

3. Ragina Seimo narius jau dabar sudaryti 35 Seimo narių iniciatyvinę grupę ir pateikti siūlymą surengti referendumą dėl Konstitucijos papildymo, kaip ir buvo pareikalauta didžiosios daugumos Lietuvos piliečių Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021 mitingo Vingio parke metu:

38 str. pirmąją dalį išdėstyti taip:
„Prigimtinė šeima yra visuomenės, valstybės ir tautos išlikimo pagrindas.“

Trečiąją 38 straipsnio dalį pakeisti taip:
„Santuoka sudaroma tik tarp vyro ir moters, laisvu sutarimu. Vaikų motina yra moteris, tėvas yra vyras.“

39 straipsnį papildyti formuluote:

„Valstybė gina vaikų teisę į tapatybę pagal prigimtinę lytį ir užtikrina švietimą pagal prigimtine tapatybe pagrįstas vertybes.“

Lietuvos šeimų sąjūdis

Taip pat skaitykite

Translate »