Naujiena

Publikuota: 2021-12-20 14:03
Kategorija:

Visiems, kurie sutinka testuotis, bet nenori ar negali testuotis savo lėšomis

Lietuvos Šeimų Sąjūdis

Tiems, kurie yra ar gali būti nušalinti nuo darbo ir prarasti pajamas šeimai išlaikyti dėl nesitestavimo ar neturi lėšų šiems antikonstituciniams reikalavimams vykdyti, pateikiame Lietuvos šeimų sąjūdžio parengtą teisinį būdą, kaip elgtis, kol antikonstituciniai įstatymai bus panaikinti ir antikonstitucinė Vyriausybė atstatydinta:

 1. Visi nušalinti nuo darbo darbuotojai pirmiausia turi kreiptis į Darbo ginčų komisiją ir gauti jos atsakymą.
 2. Tuo atveju, jei Darbo ginčų komisija nusprendžia, kad už testus turi mokėti darbdavys – darbdavys ir kreipsis dėl to į teismą. Tada darbuotojui nieko nebereikia daryti, tegu teismas ir sprendžia.
 3. Tuo atveju, jei Darbo ginčų komisija nusprendžia, kad darbdavys yra teisus ir darbuotojas pats turi mokėti – darbuotojui reikia kreiptis į teismą.
  Lietuvos šeimų sąjūdis yra parengęs tipinį ir teisiškai pagrįstą kreipimosi tekstą, kurį pridedame – tiesiog pasinaudokite, įrašydami savo duomenis.
  Tuo atveju, jeigu tokių bylų bus daug, teisininko pagalbos kaina bus žymiai mažesnė. Tiesiog informuokite mus el.paštu r.grinevicius@seimusajudis.lt – rekomenduosime advokatą ir informuosime apie kainą.

PAVYZDYS
LR VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS
KAUNO (ar kitai) DARBO GINČŲ KOMISIJAI
L. Sapiegos g. 12, Kaunas

Ieškovai:
Vardas, pavardė
A.k.
Gyvenamoji vieta

ATSAKOVAS:
………………. (įmonės pavadinimas)
………………..(įmonės kodas)
………………..(įmonės adresas)

PRAŠYMAS
Dėl neteisėto nušalinimo nuo darbo
2021-…..-……….
Kaunas


I. Faktinės aplinkybės

 1. vardas, pavardė……. yra …………….įmonės darbuotoja. 2021-….-….pranešimu darbdavys informavo ……………(VARDAS PAVARDĖ), kad privalo per 7 dienas nuo pranešimo gavimo pateikti medicininius dokumentus, patvirtinančius, kad neserga COVID – 19. Tuo pačiu darbdavys pareikalavo, kad ……………..(VARDAS PAVARDĖ) raštu nurodytų, ar ketina tikrintis sveikatą, o jei neketina – kodėl. Atsakydamas (a) į darbdavio pranešimą, 2021-12…………………(VARDAS PAVARDĖ) raštu informavo darbdavį, kad sutinka tikrintis sveikatą, tačiau nurodė, kad neturi tam lėšų dėl prastos materialinės padėties. 2021-12…………. raštu darbdavys informavo, kad įmonės finansinė padėtis yra bloga, todėl įmonė negali apmokėti už ………………..(VARDAS PAVARDĖ) testus.
 2. 2021-……… raštu darbdavys informavo, kad nuo 2021-……….. nušalina ………………….(VARDAS PAVARDĖ) nuo darbo, nes nepateikė testo rezultato, patvirtinančio, kad neserga COVID – 19. Nušalinimo terminas nustatytas iki darbuotojas pateiks neigiamą COVID – 19 testą.
  II. Prašymo argumentai
 3. ……………………………(VARDAS PAVARDĖ) nesutinka su darbdavio sprendimu dėl jos nušalinimo nuo darbo.
 4. Darbo kodekso 158 str. 4 d. yra nustatyta, kad darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 str. 1 d. numatyta, kad darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Šiuo atveju, valstybės nustatytomis priemonės, kuriomis deklaruojamas siekis užkirsti COVID – 19 plitimui, yra siekiama užtikrinti konkrečią asmens sveikatos būklę t.y. kad jo organizme yra antikūnių prieš COVID-19 (persirgimas, skiepas) arba asmens organizme nėra COVID-19 viruso (testai).
 5. Tai lemia, kad darbdavys turi imtis saugumo ir sveikatos priemonių, kad užtikrinti saugias darbo sąlygas. Dėl šios priežasties, darbdavys privalo darbuotojų atžvilgiu taikyti sveikatos būklės užtikrinimo priemonės – finansuoti darbuotojų testavimą nuo COVID – 19, kurios yra būtina prielaida darbo funkcijų atlikimui ir kurios, vadovaujantis DK 158 str. 4 d., turėtų būti organizuojamos ir apmokamos darbdavio bei atliekamos darbo metu, o už šį laiką turėtų būti mokamas darbo užmokestis.
 6. Tačiau vietoj to, kad darbdavys užtikrintų ieškovės teisę į saugią ir sveiką darbo aplinką, darbdavys savo pareigą finansuoti ir organizuoti darbuotojo sveikatos priemones bei jų taikymą vienašališkai perkelia darbuotojui. Pažymėtina, kad darbdavys ne tik neteisėtai perkelia pareiškėjui šią pareigą, tačiau netgi imasi prievartos priemonių, nušalindamas darbuotoją nuo darbo, kas laikytina neteisėtais darbdavio veiksmais.
 7. Atsižvelgiant į tai, ieškovė prašo įmonės ………………PAVADINIMAS…. sprendimą dėl …………………(VARDAS PAVARDĖ) nušalinimo nuo darbo pripažinti neteisėtu ir taikyti DK 218 str. 1 d. numatytas neteisėto nušalinimo pasekmes.
  III. Prašymai
  Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ginčo santykį reguliuojančias įstatymo normas, jas aiškinančią teismų praktiką bei bendruosius teisės principus, gerbiamos Komisijos
  prašau:
  1) Pripažinti, kad 2021- ………(ĮMONĖS PAVADINIMAS) nušalinimo aktas, kuriuo nuspręsta nuo 2021-……………nušalinti darbuotoją ………………..(VARDAS PAVARDĖ) nuo darbo ir nemokėti darbo užmokesčio yra neteisėtas ir taikyti DK 218 str. 1 d. numatytas neteisėto nušalinimo pasekmes.

  Pridedama:
  1) Šalių susirašinėjimas;
  2) Nušalinimo aktas;
  . KITI DOKUMENTAI…….

  Pagarbiai
  VARDAS PAVARDĖ parašas ….

Taip pat skaitykite

Translate »