Naujiena

Publikuota: 2021-06-08 20:48
Kategorija: Visuomenė

Vilniaus savivaldybė nedavė leidimo rengti 3 dienų mitingo prie Seimo net pagal savo anksčiau iškeltus reikalavimus

Remigijus Šimašius
Administratorius
seimusajudis.lt

Vilniaus savivaldybė šiandien vykusio posėdyje, kurio metu buvo derinamas klausimas dėl būsimo birželio 15-16-17 dienų mitingo – pakartotinai nedavė leidimo rengti minėto trijų dienų mitingo, pasiremdama ta pačia argumentacija, kaip ir pirmojo posėdžio (atsisakymo) metu.

Argumentacija – mitingo organizatoriai negalės užtikrinti epidemiologinių sąlygų saugumo, kad tarp žmonių neplistų koronaviruso užkratas.

Savivaldybės atstovų argumentacija – vėl tik prielaidos:

Pakartotinai buvo nurodyta, kad Nutarimu asmenys yra įpareigoti viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones kai šalia yra kitų asmenų, kadangi jų dėvėjimą sukontroliuot bus itin sudėtinga, mitingo dalyviai turėtų laikytis Nutarimu nustatyto saugaus 2 metrų atstumo tarp asmenų, vienam asmeniui skiriant bent 4 kv. m plotą mitingų teritorijose.

Nors Jūsų pranešime nurodytas dalyvių skaičius formaliai atitinka Savivaldybės administracijos rekomenduojamus dalyvių skaičius nurodytose teritorijose, pranešimų derinimo metu aiškiai pasisakėte, kad nedrausite ir neribosite kitų žmonių prisijungimo prie mitingo dalyvių. Taip pat negalėjote nurodyti ir nenurodėte priemonių, kurių imsitės, kad būtų valdomi žmonių srautai, išlaikomas saugus atstumas tarp asmenų, dalyvių skaičius neviršytų pranešimuose nurodyto ir taip galėtumėte užtikrinti tinkamą mitingo organizavimą

Ir žinoma, nebuvo atsižvelgta į tai, kad anksčiau vykusio „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ metu ir po jo, jokios valdžios struktūros neturėjo mitingo organizatoriams jokių priekaištų ir nereiškė jokių pretenzijų, kas rodo, kad tuomet tie patys žmonės sugebėjo suorganizuoti viską teisingai, o dabar, net ir turėdami daugiau patirties jau to nesugebės.

Yra dar vienas pastebėjimas – antrą prašymą savivaldybei „Šeimų Sąjūdžio“ organizatoriai pateikė atsižvelgę į prieš tai savivaldybės pareikštus argumentus dėl žmonių skaičiaus ir naujame prašyme juos pakoregavo, kad tų argumentų nebeliktų.

Nepaisant to, kad formaliai nebeliko kliūčių – pagrindinė kliūtis vis tik yra pats Mitingas prie Seimo, o ne jo organizavimo detalės. Ir net, jei būtų parašyta, kad prie jo dalyvaus tik 30 žmonių, leidimas, greičiausiai nebūtų išduotas, pasiremiant tuo, kad, esą Mitingo organizatoriai nesugebės sukontroliuoti žmonių skaičiaus.

Ir visa tai todėl, kad Laisvės partijos pirmininkės A. Armonaitės pavaduotojas Vilniaus meras Remigijus Šimašius naudojasi savo tarnybine padėtimi ja piktnaudžiaudamas ir dengdamas savo partiją nuo žmonių kritikos.

Akivaizdu, jog jis stengiasi, kad žmonės neištvėrę jo tyčiojimosi imtųsi neapgalvotų ir, galbūt, pažeidžiančių viešąją tvarką veiksmų, po ko juos būtų galima apkaltinti visomis nuodėmėmis taip esą pateisinant savo sprendimą neišduoti leidimo. Esą – o ką mes sakėme?

Būtų gerai jei R. Šimašius žvilgtelėtų į kaimyninę Baltarusiją, kurios visuomenės veiksmus prieš Lukašenką karštai gina ir teisina – esą ten taiki visuomenė kovoja už demokratiją, ir žvilgtelėjęs įvertintų savus veiksmus, kurie nelabai skiriasi nuo Lukašenkos.

Įdomu, kaip jis reaguos į Lietuvos taikią visuomenę, kai ji išeis į gatves nesiklausdama jo leidimo ir su juo apskritai nieko nederindama, taip, kaip vyksta demonstracijos Baltarusijoje. Ar irgi sakys, kad čia taiki visuomenė išėjo reikalauti savo teisių prieš demokratijos dusintoją?

Lietuvos taikią visuomenę R. Šimašius siekia paversti monstru, kuris neturi nei smegenų, nei padorumo, nesugeba laikytis tvarkos, neturi jokios kultūros ir pan. Jis tiesiog daro viską, kad taip įvyktų.

Ar Lietuvoje R. Šimašiaus dėka turėtų atsirasti pirmieji politiniai kaliniai ir sulaikytieji?

Nepavyks. Visuomenė išeis taikiai, kaip ir buvo planuota, išreikšti savo valios ir tu, Vilniaus mere, jos nesustabdysi, neužčiaupsi burnos, kad ir kaip norėtum. Ji elgsis taip, kaip ir turi elgtis laisva visuomenė.

Ir su meile pasakys tau – Šimašiau – tau jau laikas trauktis, kaip politikas tu neatitinki laikmečio reikalavimų, jau nebesi progresyvus kaip manei anksčiau, gniauži laisvą žodį ir laisvės dvasią laisvoje Lietuvoje, nors visada prisiekinėjai elgtis priešingai.

Mitingas vis tiek įvyks, „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ tiki sveiku Administracinio teismo teisėjų protu ir jų padorumu sprendžiant šią bylą, kurioje Vilniaus savivaldybės argumentacija lygi teisiniam nuliui.

savivaldybės raštą galima pasiskaityti čia: https://infa.lt/?dl_id=75

Taip pat skaitykite

Translate »