Naujiena

Publikuota: 2023-05-17 14:14
Kategorija:

Prienų politikas, Egidijus Visockas, registravo deklaraciją, siūlančią rajonui ateitį be „Genderizmo ir LGBT ideologijos”

Egidijus Visockas
Administratorius
seimusajudis.lt

Buvęs Prienų rajono savivaldybės vicemeras ir administracijos direktorius, dabar Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, Egidijus Visockas, įregistravo svarstymui siektinos visai Lietuvai ateities dokumentą, siūlantį paskelbti rajoną be „Genderizmo ir LGBT ideologijos”, taip apsaugant vaikus nuo neigiamos informacijos poveikio.

Politikas į Prienų rajono savivaldybės tarybą kandidatavo Regionų partijos sąraše, tačiau yra nepartinis, ir dar – yra asociacijos „Lietuvos Šeimų Sąjūdis” tarybos narys.

Šią naujieną pirmasis paskelbęs „Delfi” portalas teigia visiškai atvirkščiai – esą Egidijus Visockas yra Regionų partijos narys, kas neatitinka tikrovės.

Deklaracijoje konstatuojama:

  • „Agresyvi genderizmo propaganda ir LGBT ideologijos prievartinis diegimas, kuriam nepritaria didžioji dauguma Lietuvos Respublikos piliečių, supriešina visuomenę, silpnina valstybę ir kelia grėsmę pagrindiniams visuomeninio ir tautinio gyvenimo principams ir vertybėms.”

Matant tai, ko siekia valdančiųjų koalicija Seime, negalima su tuo nesutikti. Ypač prisiminus Vilniaus savivaldybės draudimą 2022 m. gegužę rengti LŠS šeimos renginį Vingio parke ir tuo pačiu aktyviai remiant LGBT renginį prie Katedros. Žinant, kad dabar jau buvęs Vilniaus meras R.Šimašius yra „Laisvės” partijos vicepirmininkas – tokios politikos tikslai akivaizdūs.

Prienų rajono savivaldybės meras, socialdemokratas Alvydas Vaicekauskas, pasak „Delfi”, savo požiūrį į dokumentą pateikia taip, esą „poziciją gali turėti visi, bet nebūtina jos brukti kitiems„.

Kalbintas Egidijus Visockas tik nusišypso, patikslindamas, jog būtent to ir siekiama teikiant šią deklaraciją, pavadintą „Prienų rajono savivaldybė be „Genderizmo ir LGBT ideologijos” – kad vaikams nebūtų brukama jų šeimoms svetimi ideologiniai požiūriai. Tegu LGBT sau turi savo poziciją, bet nebruka jos mūsų vaikams.

Šioje vietoje pilnai sutinku su su meru, sako E.Visockas – „nebūtina LGBT pozicijos brukti kitiems”,   ypač vaikams, kurie turi būti auklėjami šeimos vertybių ir aiškios orientacijos kryptimi. Ir tam papildomai nereikia priimti jokių sprendimų – šeimos pačios žino kaip auklėti savo vaikus ir švietimo įstaigos joms turi padėti, o ne trukdyti.

Ir kam gi prieštarauja socialdemokratas meras Alvydas Vaicekauskas šioje deklaracijoje, teigdamas, pasak Delfi, kad kai kurie parengto dokumento punktai neatitinka teisės aktų?

Užregistruotame patvirtinti dokumente, be kita ko, besiremiančiame Konstitucijos nuostatomis,  rašoma:

„Gindami vaikus, jaunimą, šeimas ir mokyklas nuo Konstitucijai prieštaraujančių vienalyčių ir translyčių šeimų diegimo, deklaruojame pasiryžimą sustabdyti antivalstybinį visuomeninio gyvenimo seksualizavimą. Neleisime kraštutinių mažumų bendruomenėms brukti nuostatų, svetimų mūsų tautos ilgaamžėms tradicijoms, vertybėms ir Dekalogui bei prieštaraujančių pagarba žmogaus orumui pagrįstai krikščioniškajai moralei. Užtikrinsime konstitucinę tėvų teisę auklėti vaikus pagal tėvų įsitikinimus.”

Egidijus Visockas, turintis tris nuostabius vaikus, sako nerimaujantis dėl galimo jų indoktrinavimo mokykloje, todėl šis dokumentas taptų kaip apsaugos priemone nuo šių dalykų rajone.

Politikas primena „Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio” įstatymą, kurio 4 straipsnio, 1 dalies punktuose konstatuojama:

  • 4 str. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti informacija
  • 14) kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių lytiniai santykiai;
  • 16) kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata;
  • Taip pat šio įstatymo 1 dalyje rašoma: Draudžiama skleisti ir kituose įstatymuose uždraustą viešąją informaciją, kuri gali pakenkti nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi, (ypač pornografinio turinio informaciją ir (ar) savitikslį smurtą pateikiančią informaciją – ši dalis pašalinta – infa.lt past.).

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad iki 2021 m galiojusioje šio įstatymo redakcijoje, kaip neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, buvo ir toks punktas, žymėtas 14 numeriu:

  • 14) kuria propaguojami homoseksualūs, biseksualūs ar poligaminiai santykiai;

Šiandien jo jau nėra, – kas pasistengė, matomai jau aiškinti nereikia.

Kažkokių prieštaravimų teisės aktams Egidijus Visockas neįžvelgia, savo teikiamą dokumentą vertindamas kaip būsimą savivaldybės tarybos įsipareigojimą rajono gyventojams, laikytis galiojančių įstatymų ir Konstitucijoje įtvirtintos prigimtinės šeimos sampratos apsaugos bei Konstitucijoje įtvirtintos tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.

Tai nėra puolimo prieš LGBT dokumentas – tai yra prigimtinės šeimos ir jos teisių bei laisvių apsaugos nuo kenkiančios jai ideologijos priemonė, pabrėžia politikas.

Ir dabar, nuo rajono politikų priklausys, ar ši deklaracija taps kūnu, galinčiu nubrėžti gaires tolesnei rajono švietimo įstaigų vystymosi plėtrai ar bus blokuota valdančiųjų socialdemokratų. Pats meras, socialdemokratas A.Vaicekauskas jau užsiminė, kad, greičiausiai ji nebus palaikyta.

Prienų rajono savivaldybėje daugumą sudaro socialdemokratai, valstiečiai ir krikščionys, turintys atitinkamai 12, 3, 1 mandatų. Kitos partijos: S.Skvernelio „demokratai” -5 vietos, TS-LKD – 2, ir Regionų partija – 2 vietos.

Analogiška deklaracija yra pateikta Marijampolės savivaldybėje. Šiuo metu ji svarstoma komitetuose.

Lietuvos Šeimų Sąjūdis šiai dienai turi 5 savivaldybių tarybų narius, kurie jau aktyviai dirba.

Beje, šią naujieną Facebook jau žymi kaip „nepriimtiną kai kuriems naudotojams”. 

Pilnas dokumento, pateikto tarybai tekstas:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

DEKLARACIJA

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ BE GENDERIZMO IR LGBT IDEOLOGIJOS“

Agresyvi genderizmo propaganda ir LGBT ideologijos prievartinis diegimas, kuriam nepritaria didžioji dauguma Lietuvos Respublikos piliečių, supriešina visuomenę, silpnina valstybę ir kelia grėsmę pagrindiniams visuomeninio ir tautinio gyvenimo principams ir vertybėms.

Prienų rajono savivaldybės taryba priima šią deklaraciją:

Gindami vaikus, jaunimą, šeimas ir mokyklas nuo Konstitucijai prieštaraujančių vienalyčių ir translyčių šeimų diegimo, deklaruojame pasiryžimą sustabdyti antivalstybinį visuomeninio gyvenimo seksualizavimą. Neleisime kraštutinių mažumų bendruomenėms brukti nuostatų, svetimų mūsų tautos ilgaamžėms tradicijoms, vertybėms ir Dekalogui bei prieštaraujančių pagarba žmogaus orumui pagrįstai krikščioniškajai moralei. Užtikrinsime konstitucinę tėvų teisę auklėti vaikus pagal tėvų įsitikinimus.

Prienų rajono savivaldybės taryba prieštarauja:

1. Agresyviam homoseksualumo, translytiškumo ir genderistinio „socialinės lyties pasirinkimo“ skatinimui mokyklose. Laikome šią veiklą kenksminga ne tik Lietuvos mokykloms ir šeimoms, bet ir visai visuomeninio gyvenimo erdvei bei mūsų tautos ateičiai.

2. Ankstyvam vaikų seksualizavimui mokyklose, dangstantis lytiniu švietimu. Ginsime mūsų mokyklų mokinių teisę į vaikystę ir rūpinsimės, kad tėvai, padedami auklėtojų, galėtų atsakingai perduoti žinias apie žmonių meilę, šeimą ir prokreacijos grožį.

3. Spaudimui dėl genderizmo, translytiškumo ir LGBT ideologijos propagandos, apsimestinai motyvuojant tai kultūrinio ir politinio korektiškumo taikymu įvairiose visuomeninio, politinio ir ekonominio gyvenimo srityse. Remsime mokytojus, valstybės ir savivaldybės tarnautojus, verslininkus ir kitų profesijų atstovus kovoje su ideologiniu spaudimu ir konstitucinių tėvų teisių suvaržymais.

4. Moralinių normų nuosmukio ir natūralaus, sveiko šeimos, mokyklos ir visuomenės modelio sunaikinimo socialinei techninei praktikai, vykdomai prisidengiant laisvės, tolerancijos, nediskriminavimo, smurto ir vadinamosios neapykantos kalbos prevencijos šūkiais.

Prienų rajono savivaldybės taryba gins mūsų bendrojo gyvenimo principus, pagrįstus ištikimybe tautinėms ir valstybinėms tradicijoms, prisirišimu prie krikščioniškųjų vertybių ir laisvės idealų. Darysime tai didžiuodamiesi mūsų istorija, kurios šaltinis – Lietuvos Krikšto aktas, daugybės kartų lietuvių pasiaukojimas kuriant kultūrinę ir tautinę tapatybę, Nepriklausomybės siekimo veiksmai. Mokykla turi ugdyti vaikams ir jaunimui meilę Tėvynei ir Tautos kultūrai, šeimai ir savo namams.

Raginame Seimą, Vyriausybę ir visas savivaldybes:

1. Ryžtingai ginti Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisinę ir visuomeninę tvarką. Imtis darbų, siekiančių sustiprinti teisinę šeimos, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikas, modelio apsaugą bei imtis ryžtingų veiksmų, stabdančių reikalavimus sutapatinti vienalyčių porų santykius su šeima ir santuoka.

2. Riboti įtaką ideologinio pobūdžio organizacijų, veikiančių prieš Lietuvos tautinius interesus ir diegiančių Lietuvos švietime, žiniasklaidoje ir viešajame gyvenime konstitucinei šeimos sampratai prieštaraujančius sprendimus.

3. Imtis veiksmų ir vykdyti programas, informuojančias visuomenę, o ypač tėvus ir mokytojus, apie pavojų, susijusį su genderistiniu ir diskriminuojančiu tėvų nuomonę bei prigimtines šeimas auklėjimu, tos pačios lyties partnerysčių skatinimu ir leidimu tos pačios lyties poroms įsivaikinti vaikus.

4. Sukurti Nacionalinę Lietuvos šeimų apsaugos, skatinimo ir vystymosi programą.

šaltinis: infa.lt

Taip pat skaitykite

Translate »