Naujiena

Publikuota: 2022-01-28 22:32
Kategorija:

Lietuvos šeimų sąjūdžio pranešimas apie susitikimą su arkivyskupu Gintaru Grušu

Administratorius
seimusajudis.lt

Šių metų sausio 27 d. įvyko Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininko Raimondo Grinevičiaus susitikimas su Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku, Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu.

Ne iš šališkos sisteminės žiniasklaidos, o iš pirmų lūpų Jo Ekscelencijai buvo pateikta informacija apie Lietuvos šeimų sąjūdžio struktūrą, veiklą, tikslus ir programą. Pasikeista nuomonėmis apie situaciją šalyje, visuomenės susiskaldymą ir susipriešinimą, akcentuojant šio reiškinio priežastis ir kaltininkus. Konstatuota, kad esminiais tradicinės šeimos, krikščioniškųjų vertybių klausimais Lietuvos šeimų sąjūdžio ir Lietuvos katalikų bažnyčios tikslai sutampa.

Aptartas ir įvertintas, kaip Bažnyčios, tikinčiųjų ir bendražmogiškos moralės normų pažeidimas, neseniai įvykęs sakralios vietos – Kryžių kalno išniekinimo atvejis. Pabrėžtas išskirtinis Lietuvos katalikų bažnyčios vaidmuo ir pastangos, saugant tradicines vertybes, šeimas ir tautiškumą. Atkreiptas Jo Ekscelencijos dėmesys į tai, kad dabartinės valdančiosios daugumos politikoje galima aiškiai įžvelgti Lietuvos katalikų bažnyčios vertybių neigimą ir siekį supriešinti Bažnyčią su visuomene.

Pateiktas Lietuvos šeimų sąjūdžio požiūris apie būtinybę saugant šeimos vertybes eiti Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos keliu. Jo Ekscelencijai pristatytas Lietuvos šeimų sąjūdžio siūlomas Konstitucijos 38 straipsnio pakeitimo projektas, numatantis, jog valstybės ir tautos išlikimo pagrindas yra prigimtinė šeima, santuoka sudaroma tik tarp vyro ir moters laisvu sutarimu, vaikų motina yra moteris, o tėvas yra vyras.

Jo Ekscelencija pateikė patarimų Lietuvos šeimų sąjūdžio veiklai, akcentavo siekį išvengti neigiamų pašalinių įtakų. Buvo išreikšta bendradarbiavimo viltis dėl Bažnyčios paramos ir pagalbos abipusiai pripažintų tikslų siekiui ir vertybių gynimui.

Pokalbis buvo draugiškas, dalykiškas, truko 40 minučių.

Lietuvos šeimų sąjūdžio informacija

Taip pat skaitykite

Translate »