Naujiena

Publikuota: 2021-11-03 18:54
Kategorija:

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas dėl nuolatinio kokybiško moksleivių ugdymo užtikrinimo

Administratorius
seimusajudis.lt

Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei
Ingridai Šimonytei

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrei
Jurgitai Šiugždinienei

Švietimo ir ugdymo įstaigų vadovams

PAREIŠKIMAS

Dėl nuolatinio kokybiško moksleivių ugdymo užtikrinimo

2021 m. lapkričio 3 d.

Lietuvos šeimų sąjūdis nuolat gauna tėvų ir moksleivių tėvų bendruomenių laiškus dėl mokymo sutartyse numatytų mokymo ir ugdymo įsipareigojimų nevykdymo mokyklose.

Tėvai yra klasės auklėtojų informuojami apie tai, klasėje buvo patvirtintas COVID-19 ligos atvejis, ir sutinkamai su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-352 13.3. punktu, kuris nustato asmenų, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, ugdymo įstaigoje izoliacijos algoritmą, nustatytą šio sprendimo 9 priede bei Sprendimo Nr. V-352 9 priedo Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 3.2 punktą, nesitestuojančiam yra taikoma izoliacija įprasta tvarka (10 dienų).

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 1 d. nustatyta, kad už švietimo kokybę atsako švietimo teikėjas. 43 straipsnio 11 d, nustatyta, kad mokykla privalo užtikrinti ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, mokymo sutartyje sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą. 49 straipsnio 2 d. 1-2 punktu nustatyta, kad mokytojas privalo užtikrinti geros kokybės ugdymą bei suprantamai ir aiškiai perteikti ugdymo turinį. 27 straipsnio 4 d. nustatyta, kad savišvietą asmuo renkasi laisvai. 44 straipsnio 5 d. nurodoma, kad mokykla privalo vykdyti mokymo sutartyje numatytus mokyklos įsipareigojimus mokiniams.

Mokinio mokymo sutartyse švietimo teikėjas įsipareigoja užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą, nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą, o taip pat nepažeisti mokinio teisės, numatytos LR Švietimo įstatymo 46 str., gauti geros kokybės švietimo paslaugas,

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  Aplinkraštyje „Dėl ugdymo 2021–2022 mokslo metais“ yra nustatyta rekomendacija ugdymo įstaigoms, kaip organizuoti ir užtikrinti moksleivių ugdymą, kai teisės aktų nustatyta tvarka moksleivis privalo izoliuotis dėl COVID-19 pandemijos. Hibridinis ugdymo būdas (kai dalis klasės mokosi nuotoliniu būdu, o dalis klasėje) rekomenduojamas tik išskirtiniais atvejais, ir jo reikėtų vengti, ypač jeigu nėra tam pritaikytos technikos, kuri leidžia kokybiškai pamoką vesti ir klasėje, ir nuotoliu besimokantiems mokiniams vienu metu. Tokiais atvejais ŠMSM rekomenduoja jungti klasių komplektus ir vienas klases mokyti nuotoliniu, kitas – kontaktiniu būdu.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, į ugdymo įstaigos (švietimo teikėjo) prievoles pagal įstatymą ir sutartį, ir į tai, kad savišvieta ir savarankiškas mokymasis ar konsultacijos nėra ir negali būti privalomo formaliojo švietimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio) ugdymo dalis, nes savišvieta ir savarankiškas mokymasis yra laisvas moksleivio pasirinkimas (o ne ugdymo įstaigos primestas mokymosi būdas), o konsultacijos nėra tolygu sistemingam ir kokybiškam ugdymui,

Lietuvos šeimų sąjūdis reikalauja:

  1. Nedelsiant ir nepriklausomai nuo to, kiek COVID-19 ligos atvejų klasėje bus nustatyta ateityje, pradėti kokybišką mokymosi procesą ir mokinių ugdymą, o apie kokybiško ugdymo pradžią informuoti tėvus raštu per TAMO dienyną.
  2. Tuo atveju, jei ir toliau nebūtų vykdomas kokybiškas ugdymas, kai mokytojai suprantamai ir aiškiai perteikia turinį moksleiviams, prašome visuomenę ir moksleivių tėvų bendruomenes informuoti apie tokio sprendimo teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujantis vaikams mokyklose nesuteikiamos kokybiškos švietimo paslaugos.

Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas
Raimondas Grinevičius

Taip pat skaitykite

Translate »