Naujiena

Publikuota: 2021-06-22 13:13
Kategorija:

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas Birželio sukilimo dieną

Šeimų Sąjūdis
Administratorius
seimusajudis.lt

Lietuvos šeimų sąjūdis

Pareiškimas Birželio sukilimo 80-mečio dieną

2021 m. birželio 22 d.

Prieš 80 metų geriausi Tautos sūnūs ir dukros su ginklu rankose pakilo prieš šalį okupavusį nusikaltišką, totalitarinį, nežmonišką režimą. Buvo išlaisvinti mūsų miestai ir kaimai, paskelbtas Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymas, sudaryta Laikinoji vyriausybė, atkurti vietiniai valdžios organai. Apie 2 tūkstančius kovotojų paaukojo savo gyvybes už Lietuvos garbę ir ateitį.

Minėdami šią svarbią, tragišką Tautai ir Lietuvai datą su giliu nerimu pareiškiame, kad neomarksizmas sugrįžta. Demagogiškai prisidengiant begalinių laisvių šūkiais trinama istorinė tiesa, atsisakoma valstybei svarbių įvykių paminėjimo, niekinamas kritusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas, griaunama tradicinė šeima ir krikščioniškomis vertybėmis paremta gyvensena.

Mūsų Valstybei ir Nepriklausomybei vėl iškilo pavojus, vėl būtina kovoti už teisę laisvai galvoti ir viešai kalbėti, ginti Konstituciją ir tūkstantmečiais puoselėtas prigimtines vertybes. Šioje kovoje Birželio sukilimo reikšmė ir atmintis, jo dalyviai ir žuvę už Laisvę didvyriai mums yra pavyzdys.

Nepaisant valdžios sąmoningo abejingumo ir atviro ignoravimo, daugelis patriotinių ir tautiškų visuomeninių organizacijų rengia Birželio sukilimo minėjimus visoje šalyje. Lietuvos šeimų sąjūdis yra vienas iš minėjimo organizatorių Kaune.

Kviečiame visus piliečius ir jų sambūrius kartu pagerbti žuvusiųjų Birželio sukilimo dalyvių atminimą ir pareikalauti iš valdžios deramo šio istorinio įvykio įprasminimo, istorinės tiesos išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms.

Prisimindami Birželio sukilimą ir nulenkdami galvas prieš žuvusiuosius už Tėvynę sakome – neužmiršti jūsų siekiai ir viltys. Mes vieningai apginsime Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Lietuvos šeimų sąjūdžio organizacinis komitetas

Taip pat skaitykite

Translate »