Naujiena

Publikuota: 2022-02-12 09:56
Kategorija:

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: Pasitikime Nepriklausomybės dieną oriai, taikiai, gražiai ir su meile savo Valstybei!

Administratorius
seimusajudis.lt

Kokia buvo pati demokratiškiausia pasaulyje konstitucija? Teisingai, Stalino 1936 metų TSRS konstitucija. Ten buvo surašyta stebuklinė pasaka, praktiškai demokratinis rojus žemėje, nors iš tikrųjų toje žemėje tada milijonai kankinosi ir mirė konclageriuose. Taip kad žiūrėkim, kas yra realybėje, o ne kas parašyta.

Beje, parašyta ir pas mus gražiai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 36 straipsnis nustato, kad negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. O pagal 6-jį Konstitucijos straipsnį Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas, t.y. mums suteiktos konstitucinės teisės galioja tiesiogiai, be jokių valdžios leidimų ar draudimų.

Tačiau realybėje be valdžios „leidimo” žmonėms rinktis su vėliavomis švęsti savo valstybės Nepriklausomybės negalima, nes ta šventė privatizuota valdžioje amžiams įsitaisiusios grupuotės ir paversta vieno asmens garbinimo spektakliais.

Atmetus visus prašymus, kaip organizacija mes nieko nebeorganizuojame. Mūsų nariai patys švęs asmeniškai ten, kur pageidaus ir, jei norės – vyks į valdžios renginius. Pagerbsime signatarus, ruošiamės apvažiuoti visą Lietuvą. Išvakarėse prie kiekvieno jų kapo degs žvakutės, bus sugiedotas himnas ir padėta gėlių.

Tačiau valdžios ir jos pakalikų isterija prasideda. Ką tik paskleistas dezinformacinė, šmeižikiška Delfi rašliava, sukurpta pagal standartinius LKP CK propagandos pavyzdžius – lygiai taip pat buvo juodinami valdžiai neįtikę, laisvę mylintys žmonės, susirinkę prie A.Mickevičiaus paminklo 1987 metais.

Prisidengiama anoniminiais „vienais iš šeimų sąjūdžio aktyvistų„, „gandais socialiniuose tinkluose„, „protestuotojų aktyvistams artimais šaltiniais„. Žmonės iš Kauno susitarė susitikti prie Prezidentūros, kad būtų kartu Vilniuje ir būtų smagiau visiems?

Valio! – propagandistai tuoj bando skaitytojams įteigti, kad organizuojamas „nelegalus mitingas„, kas yra absoliutus melas.
Ir nedelsiant pasakomas dar kitas melas – kad Lietuvos šeimų sąjūdis „ragina susirinkti prie prezidentūros ir eiti prie Signatarų namų V.Landsbergio nušvilpti„.

Supraskit vieną kartą, niekas čia nieko neragina ir neorganizuoja. Organizuojate jūs, negerbiami konservatoriai, mes ateiname į valdžios organizuotus renginius, nes daugiau neturime kur ateiti – viską mums uždraudėte.

Visų šitų apgailėtinų rašinėlių tikslas aiškus – iš anksto dėl visko, kas bus prie „šventojo balkonėlio„, skelbiamas atsakingu Lietuvos šeimų sąjūdis. Įrodyti, aišku, nepavyks, bet tyrimui pradėti bus pakankama. Ir reikia suprasti, kad „valdančioji”, Lietuvą privatizavusi grupuotė yra įvaryta į kampą žiurkė, kuri puls draskyti veidus visiems.

Juokingiausias tai Vilniaus policijos vado Gago pakalbėjimas apie tai, kad valdžia tikrins sostinės prieigose autobusus ir automobilius, pagal „indikacijas„. Ir kad tiems, kurie vyksta į valdžios organizuojamus renginius, aiškins – renginiams reikalingi leidimai ir „be leidimų į renginius vykti nereikia„. Tai valdžios absurdo teatro kulminacija.

Ši grupuotė ir „šventoji šeima” seniai susikompromitavo žmonių akyse ir turi tik dvi mažytes galimybes. Pirmoji – jie labai, labai laukia karo Ukrainoje, naktimis dėl to nemiega, kad tik greičiau prasidėtų… Tai jau skelbta – nedelsiant būtų įvesta nepaprastoji padėtis, kariuomenė patruliuotų sostinės gatvėse. Ir visi protestai vardan tos Lietuvos būtų uždrausti, ką ir reikėjo įrodyti.

Kita galimybė – kokie nors neramumai, susirėmimai, riaušės, muštynės ar dar kas nors, kad tik būtų nors minimalūs kraujo praliejimai „balkonėlio mišiose„.

Na, bet kas, kas tik būtų pretekstas, kurio siekia valdžia – susimuškit, susistumdykit, na, bet kaip, kaip nors parodykit prieš kameras konfrontaciją! Mes iškirpsim mūsiškius, kurie pradėjo ir parodysim tik jūsiškius, kurie atsakė – ir to bus gana!

Tada visi „gatvių protestai” būtų uždaryti ir normalus opozicijos darbas būtų baigtas, o Lietuvos šeimų sąjūdžio vadovybei pareikšti įtarimai – tai jų svajonė… Būtų nedelsiant pradėti „tyrimai”, uždrausta bet kokia veikla.

Kartu su jau įvykdytais veiksmais nepatenkintos, protesto visuomenės užslopinimui, tai reikštų bet kokios organizuotos opozicijos pabaigą, paliekant žmones be lyderių ir pasmerkiant valstybę chaosui ir nevaldomai suirutei.

Nepasiduokime jokioms provokacijoms, nežaiskime pagal jų scenarijų, nedelsiant apie juos informuokime pareigūnus! Supraskime, kad tai – jų paskutinis šansas. Tegu jie juo paspringsta!

Kviečiame visus švęsti savo tikrąją Nepriklausomybę, o jei neleidžiama ir bijoma laisvų žmonių surengto nepriklausomo minėjimo – dalyvaukime valdžios renginiuose.

Pasitikime Nepriklausomybės dieną oriai, taikiai, gražiai ir su meile savo Valstybei!

Taip pat skaitykite

Translate »