Naujiena

Publikuota: 2021-10-23 09:56
Kategorija:

Lietuvos šeimų sąjūdis, kaip ir prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą 2021“ , pradeda savo žygį per Lietuvą

Administratorius
seimusajudis.lt

Lietuvoj tikrų politinių partijų su savo ideologija, atstovavimo visuomenės segmentų interesams programomis iki šiol nebuvo. Buvo tik atskiros Lietuvos teritoriją laikinai administruojančių asmenų grupuotės, besivaržančios dėl teisės paeiliui paturėti kolonijinio tipo ekonominį-politinį darinį ir dalintis galimybe įsisavinti biudžetines ir europines lėšas. Tai buvo tik varžybos dėl teisės pasivogti.

Dabar ant valstiečių ir žaliųjų sukurtos visuomenės nepasitenkinimo begaliniais draudimais ir smulkmeniškais kasdieninio gyvenimo reglamentavimais bangos prie mūsų eurokolonijos vairo netikėtai atsirado tikra politinė partija su tikra ideologija ir tikrai politiniais tikslais. Tai „Laisvės” partija, atėjusi ir nuosekliai įgyvendinanti LGBT ideologijos ir neokomunistinės mažumų diktatūros programą.

Prasidėjo naujas žaidimas, kur senųjų pseudopolitinių dinozaurų interesas dar ir dar pasivogti sutapo su naujųjų homjaunuolių siekiu pakeisti visuomenę iš esmės, gaunant dar daugiau globalistinių skaičiukų sąskaitose ir kitų bonusų, užtikrinančių teisę totalitariškai kontroliuoti visas visuomenės gyvenimo sritis ir tuo pačiu, aišku (čia juk Lietuva!) – galimybę dar daugiau pasivogti.

Šių antivalstybinių ir antivisuomeninių darinių tikslams įgyvendinti COVID-19 ir jų pačių dirbtinai sukelta pandeminė isterija suteikė neribotas galimybes. Atsiverė istorinis šansas finansuojant šį netikėtai tapusį realiu planą tuščiais, bet begaliniais globalistinių organizacijų pinigais galutinai palaužti visuomenę ir sunaikinti valstybingumo likučius.

Dar likusi gyva visuomenė reagavo Didžiuoju šeimos gynimo maršu, privertusiu Lietuvos teritoriją laikinai administruojančius asmenis stabtelėti ir pergrupuoti pajėgas tam, kad stabilizuotų situaciją, neprarastų galimybės toliau administruoti ir parengtų tolesnį veikimo planą, reikiamus informacinius ir manipuliacinius resursus tam pačiam tikslui toliau įgyvendinti.

Visuomenės galimybės priešintis maksimaliam sumažinimui buvo būtina pačią visuomenę totaliai supriešinti ir suskaldyti. Tam pasinaudota tuojau po Didžiojo šeimos gynimo maršo kovos su pandemija pretekstu įvestu „galimybių” pasu. Esminga vien tai, kad „paso” idėja ir parengimas patikėtas ne sveikatos apsaugos ministerijai su savo buhalteriu-vadovu, kaip priklausytų pagal problemos pobūdį, bet ekonomikos ir „inovacijų” ministrei A.Armonaitei, ideologinės revoliucijos šauklei ir LGBT partijos pirmininkei.

Niekas nesibaigė, posėdis tęsiamas, ponai prisiekusieji tarėjai, LGBT diktatūra jau trypčioja už durų su partnerystės įstatymo projektu daugiaspalvėj kišenėj. Susipriešinusi, pavargusi nuo protestų, eilėse prie išgyvenimo kruopų šalanti visuomenė gal nebepakils? Lėšos skirtos ir nelimituojamos, visa LRT miliūčių ir pumprickaičių artilerija parengta, tekstai parašyti, taikiniai numatyti, informacinis artilerijos parengimas prieš šturmą bus pradėtas netikėtai.

Reikiamos aukštumos jau užimtos. Konstitucinio teismo pirmininke implantuota D.Jočienė, viešai pasisakanti už konstitucinės šeimos sampratos žaliminį „praplatinimą”, tad priėmus „partnerystę” ir ginčijant LGBT diktatūros įteisinimą Konstitucinis Teismas nesikiš ir po metų kitų nagrinėjimo galimą Seimo narių skundą atmes. Senis D.Žalimas taipogi nerimsta ir kasdien vaidenasi už mūsų pinigus apmokėtuose ekranuose, laukdamas savo žvaigždžių valandos.

Prieš Lietuvos Prezidentą, pasisakiusį prieš LGBT partnerystę, jo šeimą organizuojamos įvairios „visuomenininkų” akcijos, jis kasdien puolamas, niekinamas, net nebesirenkant padorių žodžių, siekiant jį atkirsti nuo visuomenės ir marginalizuoti. Viskas parengta, tik reikia nuspausti mygtuką atėjus valandai X.

Visi ministerijų ir departamentų klerkai žino ir informuoja – viskas parengta. Surašyti, suderinti ir pavizuoti dešimtys dokumentų, „tvarkų”, rekomendacijų ir kitų poįstatyminių aktų, laukiančių patvirtinimo. Tik priėmus „partnerystės” įstatymą bus nuspaustas kitas mygtukas ir šių popierių lavina užgrius vaikų darželius, mokyklas, gimnazijas, universitetus, visą švietimo ir teisingumo sistemą bei žiniasklaidą, numatytos baudos, lėšos, aistringos europinės ovacijos ir masiniai, gerai finansuojami globalistinių organizacijų palaikymai.

Taigi, tėveliai ir mamytės, ruoškimės tam, kas mums, jums ir vaikučiams ruošiama. Po šito, pramušus partnerystės skylę įstatymuose, bus teisminėmis procedūromis apeita ir paneigta Konstitucija. Kaip ir visoje Europoje, seks teisės pripažinti vienalytes „šeimas” ir įsivaikinti teismai, bus „neapykantos kalbos” pretekstu galutinai ugniaužta žodžio laisvė ir kriminalizuota nuomonių raiška. Pandemija yra tik dūmų uždanga tam, kad laikina diktatūra, įvedama COVID-19 pretekstu, būtų priimta ir palikta visiems laikams ir taptų nuolatine, teisėta Lietuvos valdymo tvarka.

Ant kortos vėl pastatyta mūsų, mūsų vaikų ir šalies ateitis – ar pasiduosime ir susiliesime su ta beprotybės ir civilizacijos neigimo biomase, kuri pliurkšėdama sieros vandeniliu atslenka, spręsis greitai ir priklausys tik nuo mūsų.

Maži mitingai vargina ir nuvilia žmones, prie jų valdžia jau priprato, reikšmingų protestų gražiai pakvietus feisbukuose prieš keletą dienų nesurengsi. Mums reikia didelio, visuotinio protesto, kuriam būtina sutelkti žmones, šeimas, organizacijas, bendruomenes. Lietuvos šeimų sąjūdis, kaip ir prieš Didįjį šeimos gynimo maršą, pradeda savo žygį per Lietuvą.

Važiuosime per kaimus, miestelius ir miestus, susitiksime su bendruomenėmis, šeimomis, tikinčiaisiais, šie susitikimai jau prasidėjo, apie juos skelbsime iš anksto. Dar galime sutelkti visą gyvųjų žmonių kariuomenę ir apginti savo Konstituciją ir tai, kas mums brangu. Dievas niekada nieko nesprendžia už mus, bet visada suteikia šansą.

Taip pat skaitykite

Translate »