Naujiena

Publikuota: 2022-01-12 12:31
Kategorija:

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: dėl „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje” įstatymo naujosios redakcijos

Administratorius
seimusajudis.lt

Lietuvos Šeimų Sąjūdis

PAREIŠKIMAS

Dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujosios redakcijos

2022 m.sausio 12 d.

Valdančiajai koalicijai suvokus, kad Stambulo konvencijos priimti nepavyks, siekiama apgaulingai, slapta nuo visuomenės kitais įstatymais priimti pagrindines Stambulo konvencijos normas. Vienas iš šios manipuliacijos etapų – naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kurio priėmimas, numatomas artimiausiu metu.

Šiuo įstatymu įvedama „smurto prieš lytį” sąvoka leidžia smurtu dėl lyties įvardinti ir tuos atvejus, kai nepriimama asmens homoseksuali ar biseksuali orientacija, savęs priskyrimas kitai biologinei lyčiai ar individo įsivaizduotai „lytinei tapatybei”.

Tėvų nesutikimas su paauglio įsivaizdavimu, kad jis yra kitos, neprigimtinės lyties, remiantis šiuo įstatymu būtų pripažįstamas „smurtu dėl lyties” ir vaikas būtų „ginamas” pasitelkiant vaiko teisių specialistus ir daugybės iš užsienio finansuojamų NVO draugovininkus.

Įstatyme atsiranda pareiga švietimo sistemoje užtikrinti tokio pobūdžio „smurto lyties pagrindu” prevenciją, finansuoti tikslinius nevyriausybinių organizacijų projektus. Taip pat iš esmės į Lietuvos teisinę sistemą perkeliamas Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo (toliau — Stambulo konvencija) 52 str. įtvirtintas skubaus draudžiamojo nurodymo teisinis institutas.

Toks draudžiamasis nurodymas būtų išduodamas ne teismo, o policijos pareigūno, net nepradėjus ikiteisminio tyrimo ir neketinant jo pradėti. Tuo būtų pažeidžiamas konstitucinis nekaltumo prezumpcijos principas ir įteisintas šeimos problemų sprendimo būdas šantažuojant kitą asmenį ir rašant skundus, kurių pagrįstumo net nebūtina tikrinti ikiteisminiu tyrimu.

LIETUVOS ŠEIMŲ SĄJŪDIS:

1. Ragina Seimo narius balsuoti prieš naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projektą.
2. Tuo atveju, jei nepaisant rinkėjų interesų šis antikonstitucinis įstatymas būtų priimtas, ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą Konstitucijos 71 straipsnyje nustatyta tvarka grąžinti įstatymą Seimui, siūlant jį laikyti nepriimtu.

Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas
Raimondas Grinevičius

Taip pat skaitykite

Translate »