Naujiena

Publikuota: 2021-09-12 13:26
Kategorija:

Lietuvos Šeimų Sąjūdį pasveikino Afrikos Šeimos gyvenimo Federacijos prezidentas

Administratorius
seimusajudis.lt

Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas Raimondas Grinevičius gavo palaikymo laišką iš Afrikos šeimų gyvenimo Federacijos prezidento, kuriuo sveikinamas ir palaikomas LŠS judėjimas, ir kurį čia skelbiame:

Raimondui Grinevičiui,
Asociacijos „Lietuvos šeimų sąjūdis” pirmininkui
2021 m. Rugsėjo 09 d

Gerbiamas Raimondai,

Man malonu pasveikinti jūsų judėjimą. Mane įkvepia tai, kad jūsų šalyje yra tiek daug tradicinės šeimos rėmėjų. Šeimos vertybės, tradicinės vertybės yra pagrindai, kuriais turi būti grindžiama Europos ateitis ir jūsų šalies ateitis.

Labai svarbu viešai išreikšti šias su šeima susijusias idėjas, labai svarbu demokratiškai ir taikiai jas įgyvendinti tokia forma ir būdu, kuris gali būti politinės išraiškos pavyzdys visiems.

Afrikos šeimos gyvenimo federacijos (AFLF) narių organizacijos stengiasi apsaugoti ir skatinti autentišką žmogaus prigimtį, santuoką ir šeimą.

Jie tai daro per meilės ir gyvenimo švietimo programas jaunimui, šeimos gyvenimo ugdymą ir natūralaus šeimos planavimo programas poroms.

AFLF darbas turi neįkainojamą vertę šeimų evangelizacijai, tuo labiau dabar, kai Afrikoje labai propaguojama Vakarų ideologija, dekonstruojanti šeimą. Pastebime, kad moterų ir paauglių reprodukcinė sveikata ir seksualinės teisės yra jų veiklos pradžia.

Taip pat nepaprastai svarbus panašių judėjimų visame pasaulyje solidarumas ir bendradarbiavimas.

Džiaugiuosi žinodama, kad nuo šiandien mes tikrai esame judėjimai-sesės, ir tikiuosi, kad taip išliks ir ateityje.

Leiskite man palinkėti jums visiems geros fizinės sveikatos, sveikos politinės ir moralinės atmosferos bei sėkmės tolesnėje veikloje.

Priimkite mūsų padėką Afrikos šeimų vardu

Jacques Aimé Bazeboso
Afrikos šeimos gyvenimo federacijos Prezidentas

——————————–

Originalus AFLF prezidento atsiųstas tekstas anglų kalba:

Raimondas Grinevičius
Chairman of the Lithuanian Families Movement
09 September 2021

Dear Raimondas,

Its my pleasure to congratulate your Movement. I am encouraged by the fact that there are many so many supporters of traditional family in your country. The Family values, the traditional values are the fundaments on which the Future of Europe and the future of your country has to be based.

Its very important to express these Family related ideas publicly, it is very important to express them in the democratic and peaceful manner in the form, way, that can be example of political expression for everybody.

Africa Family Life Federation (AFLF) members’ organizations work for the protection and promotion of the authentic nature of the human person, marriage and the family. They do this through Love and Life education programmes for youth, Family Life Education and Natural Family Planning programmes for couples.

AFLF work has an inestimable value for the evangelization of families, even more now that western ideologies deconstructing family are being highly promoted in Africa. We observe that reproductive health and sexual rights of women and adolescents are their entry point.

The solidarity of and co-operation between similar movement around the globe is also extremely important. I am happy the know, that from today we are really sister-movements, and I hope we will continue in that way.

Please allow me to wish you all good physical health, healthy political and moral climate as well as success in your future activities.

Receive our thanks on behalf of African families

Jacques Aimé Bazeboso
President
Africa Family Life Federation
—————————————–

Africa Family Life Federation
c/o Action Familiale, Bon Air , Moka Ile-Maurice
Tel : (230) 433 8377 Adresse E-mail : aflf.faaf@gmail.com

Taip pat skaitykite

Translate »