Naujiena

Publikuota: 2021-09-17 14:45
Kategorija:

Lenkijos Šeimos ir socialinės politikos ministrės palaikymo laiškas Lietuvos Šeimų Sąjūdžiui

Administratorius
seimusajudis.lt

ŠEIMOS IR SOCIALINĖS POLITIKOS 
MINISTRĖ
Marlena Maląg
DWM.II.660.3.4.2021.AS

Ponui
Raimondui Grinevičiui
Asociacijos „Lietuvos šeimų sąjūdis”
Pirmininkui

Gerbiamas pone pirmininke,

Dėkodama už Jūsų laišką, norėčiau pabrėžti, kad šeima yra svarbiausia ir pagrindinė visuomenės ląstelė. Šeima – visuomenės ramstis. Ja grindžiamas socialinis gyvenimas. Tai pirmoji bendruomenė, susikūrusi žmonijos istorijoje dar prieš valstybingumo atsiradimą. Todėl tai yra bendras gėris.

Šeima įteikia visuomenei didelę dovaną: naujus piliečius. Jos dėka kuriamas socialinis vientisumas. Tai pati natūraliausia aplinka vaikams ateiti į šį pasaulį ir augti jame. Turint omenyje demografinę krizę Europoje, pastarasis faktas suteikia šeimoms išskirtinės reikšmės. Žemas gimstamumas, kitaip tariant, visuomenės senėjimo procesas, gali stabdyti ekonomikos augimą ir paveikti mūsų visų gerovę. Vystymasis neįmanomas be šeimų.

Šeima taip pat yra kultūros perdavimo terpė. Šeimos padeda saugoti mūsų tapatumą. Šeimose taip pat socializuojamės, mokomės gyventi visuomenėje. Būtent šeima suteikia mūsų asmenybei tam tikrų bruožų, įtakoja mūsų išsilavinimą ir kompetencijas. Galų gale, tai šeimoje mokomės, kaip megzti tinkamus santykius, mokomės meilės aplinkiniam pasauliui ir žmonėms, mokomės laikytis susitarimų, atkakliai siekti tikslų, bendradarbiauti – viso to, kas suteikia jėgų sąmoningai žengti į suaugusiųjų gyvenimą, prisiimti atsakingą socialinį vaidmenį.

Sunku įsivaizduoti pasaulį be šeimų: be mylinčių tėvų, pasitikinčių vaikų, palaikančių senelių, be erdvės, kur tenkinami svarbiausi žmogaus poreikiai: bendrystės, saugumo, pripažinimo ar saviraiškos. Juk būtent mūsų tėvų meilės, pasiaukojimo, o kartais net altruizmo dėka mes buvome pasiruošę suaugusiųjų gyvenimui, pasirengę susidoroti su kasdienio gyvenimo iššūkiais. Iš esmės dėl jų įskiepyto mums požiūrio norėjome sukurti savo šeimas. Tapti tėvais. Ir kai mes priėmėme šį iššūkį, šį gyvenimo nuotykį, jis ne tik suteikė mūsų gyvenimui prasmės, bet ir padėjo atrasti mumyse naujų galimybių.

Todėl šeima yra neįkainojama tiek asmens, tiek visos visuomenės atžvilgiu, tiek demografiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Jos vaidmenį dar labiau pabrėžė pandemija, kai per trumpą laikotarpį visa veikla apsiribojo šeimos rate. Kai mūsų namai tapo vienu metu darbovietėmis, darželiais, mokyklomis, o kartais ir ligoninėmis. Būtent šeimose buvo pasirūpinta silpniausiais bendruomenės nariais: vaikais ir senjorais. Ar būtų įmanoma išgyventi šį sunkų laikotarpį be šeimos institucijos?

Tad šeima yra didžiausia vertybė, kurią turėtume vertinti ir branginti. Ji yra mūsų lobis. Geriausias civilizacijos patentas, svarbiausia žmonijos paveldo dalis. Ji mūsų bendros Europos tapatybės neatsiejama dalis. Todėl verta stiprinti šeimos instituciją ir skirti jai ypatingą dėmesį.

originalią laiško versiją lenkų kalba galima paskaityti čia

Taip pat skaitykite

Translate »