Naujiena

Publikuota: 2021-12-07 08:56
Kategorija:

Kreipimasis į visuomenę ir Seimo deputatus, išrinktus viemandatėse apygardose

Administratorius
seimusajudis.lt

2021 m. gruodžio 7 d.

Mes, Lietuvos šeimų sąjūdžio ilgalaikės protesto akcijos prie Lietuvos Respublikos Seimo dalyviai, pareiškiame, kad vienmandatėse apygardose, o ne pagal partinius sąrašus išrinkti Seimo nariai neprivalo besąlygiškai vykdyti partijų ar koalicijų susitarimų. Jūsų laisvės nevaržo jokie kiti politiniai įsipareigojimai, išskyrus įsipareigojimus mums – Jūsų rinkėjams.

Mes, Lietuvos Šeimų Sąjūdžio protesto akcijos dalyviai, kreipiamės į piliečių pasitikėjimą gavusius Seimo narius, kurie, kaip numato Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo statutas ir kiti įstatymai, yra mūsų išrinkti Tautos atstovai, įgyvendinantys jiems suteiktas teises ir pareigas.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 12 straipsnį Seimo nariai PRIVALO:

  1. Nuolat susitikinėti su rinkėjais ir juos informuoti apie savo veiklą.
  2. Nagrinėti gautus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus bei skundus ir, jeigu reikia, juos siųsti svarstyti valstybės institucijoms.

Susitikimus PRIVALOTE organizuoti remiantis Seimo statuto 13 straipsnio nuostatomis:

  1. Savivaldybės ir jų vykdomosios institucijos, valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo sudaryti sąlygas Seimo nariui susitikti su rinkėjais, pranešti apie tokių susitikimų laiką ir vietą, teikti kitokią būtiną pagalbą bei informaciją.
  2. Savivaldybės privalo vienmandatėse rinkimų apygardose išrinktiems Seimo nariams skirti ir išlaikyti nuolatines patalpas rinkėjams priimti.

Prašome Jūsų nuolat savo rinkiminėje apygardoje ar internetiniame puslapyje, o taip pat per padėjėjus informuoti visuomenę apie numatomus rengti susitikimus bei juose svarstomus klausimus. Mes, Jūsų rinkėjai, visuomenė bei aktyvūs piliečiai dalyvausime susitikimuose ir išsakysime savo nuomonę, kuri Jūsų dėka privalo būti išgirsta Seime.

Kreipiamės asmeniškai į Jus, reikalaudami pasižadėjimo ir patikinimo, kad vykdysite savo pareigas – susitiksite su Jus išrinkusia piliečių bendruomene ir pastoviai ją informuosite apie Seime numatomus pateikti, svarstyti ir priimti įstatymus. Pateikti savo, kaip laisvo Seimo nario požiūrį į juos, aiškiai išsakyti savo motyvus ir priežastis, kaip ir kodėl ketinate balsuoti už vieną ar kitą įstatymą.

Mes turime teisę išsakyti savo nuostatas dėl įstatymų, kurie aktualūs ir svarbūs mums, kurias Jūs privalote perduoti savo partijų ar frakcijų vadovams. Norime gauti Jūsų patikinimą, kad svarstant bei priimant įstatymus Seime atstovausite Jus išrinkusių piliečių valią.

Primename, kad nuo požiūrio į Jus išrinkusius žmones ir sąžiningo Tautos atstovo pareigų vykdymo priklausys Jūsų politinės ateities klausimas.

Kviečiame visuomenę palaikyti šį protesto akcijos dalyvių kreipimąsi ir reikalauti Seimo narių, išrinktų vienmandatėse apygardose, susitikimo su rinkėjais ir sąžiningo piliečių interesų atstovavimo.

Protesto akcijos dalyvių vardu:

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pirmininkas
Raimondas Grinevičius

Taip pat skaitykite

Translate »